x
TR | EN

Ortaokul
Çok Yönlü
ve Cesur
Öğrencilerimiz fiziksel, entelektüel ve duygusal açıdan hızlı bir dönüşüm geçirdikleri ortaokul dönemi boyunca zorlu ama keyifli bir eğitim programı ile liseye hazırlanıyorlar. Bu süreç içinde sadece akademik değil sosyal ve duygusal açıdan da kendilerini geliştirmeleri ayrı bir önem taşıyor.

Ortaokulumuzda her bireyin farklı şekilde öğrendiğini esas alarak öğrencilerimizin güçlü yönlerini öne çıkarıyor, zayıf yönlerini geliştiriyor ve onlara kendini tanıma imkânı sunuyoruz. Bireysel olarak takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz öğrencilerimiz yetkinliklerini ve en etkili şekilde nasıl öğrendiklerini keşfediyorlar. Başka bir deyişle, hayat boyu gereksinim duyacakları "öğrenme becerisi"ni ediniyorlar.

Disiplinlerarası projeler, aktiviteler, etkinlikler ve gezilerle sınıf dışına taşan eğitim programımız, öğrencilerimizi daha çok merak etmeye, araştırmaya, üretmeye ve paylaşmaya teşvik ediyor. Ortaokul öğrencilerimiz özgün ve çok yönlü düşünme, muhakeme etme, bireysel ve kolektif çalışma gibi temel becerilerini geliştirirken zorluklar karşısında direnç göstermeyi ve hata yapmaktan korkmamayı öğreniyorlar. Samimiyet ve güvene dayalı bir ortamda, her biri kendi yolunu çizmek üzere önemli adımlar atıyor.

Ortaokulumuzda birey ve süreç odaklı eğitim felsefemiz kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrencinin kendi senaryosunu yazmasına imkân tanımasına,
 2. Dersin öğrenme kalitesi ve verimliliğinin artırılarak öğrencinin derste öğrenmesine,
 3. Yaparak, deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, saha çalışmalarıyla kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
 4. Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenerek meslek seçiminde farkındalık edinmesine, sosyal yaşam ve iş yaşamının gerektirdiği evrensel yetkinlikleri kazanmasına,
 5. Akademik kazanımların yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
 6. Ulusal değerlendirme sistemleri değişse bile kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
 7. Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların ders dışı zamanlarda da farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • Ortaokulumuzda Türkçe öğretimi, sözlü ve yazılı dil becerilerinin gelişimine ek olarak metinler arası düşünme, anlama, sorgulama, sentez yapma, değerlendirme ve tartışma gibi zihinsel becerilerin de kazanımını hedefler. Yürütülen çalışmalarla öğrencilerimizin okumayı alışkanlık haline getirmeleri ve entelektüel zevki gelişmiş bireyler olarak olayları farklı açılardan değerlendirmeleri amaçlanır.

   Kitap incelemeleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri, yazar buluşmaları, münazaralar ve yarışmalar ile öğrencilerimiz, Türkçe çalışmalarını diğer disiplinlerle bütünleştirerek kendilerini çok yönlü olarak geliştirirler.

  • Öğrencilerimiz matematiğin düşünme becerilerinin temeli olduğunu bilerek matematiğe özgüvenle yaklaşırlar. Değişik modelleme ve materyallerle zenginleştirilmiş ders ortamında yorum yaparak, farklı bakış açıları geliştirerek ve çözümler üreterek matematiksel düşünme, muhakeme ve sorgulama becerilerini geliştirirler. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş çalışmalar ve etkinlikler aracılığıyla edindikleri bilgileri sentezleyerek kullanır, matematiği ezberlemeden, anlayarak ve yaşayarak öğrenirler.

   Geleneksel olarak düzenlenen Matematik Olimpiyatları, akıl oyunları ve tahmin yarışmaları, oryantiring ve Pi Günü gibi ders dışı etkinlikler öğrencilerimizin matematiği yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlar. Program kapsamında öğrencilerimiz ayrıca Gauss Contest ve AMC (American Mathematics Competitions) gibi uluslararası yarışmalara katılarak bilgi ve becerilerini global düzeyde kullanma fırsatı bulurlar.

  • Fen Bilimleri dersi kapsamında hedefimiz, öğrencilerimizin araştırmayı ve öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirerek bilimi yaratıcı ve ezberden uzak bir şekilde keşfetmeleridir. Deney, gözlem, drama, oyun ve beyin fırtınası gibi incelemeye ve sorgulamaya dayalı yöntemlerle öğrencilerimiz bilimsel araştırma ve veri analizi becerilerini geliştirirler.

   Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği işbirlikçi laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerimiz kazandıkları pratik becerileri günlük yaşamlarına yansıtırlar. Bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin birleştiği STEM çalışmalarına ek olarak yıl boyunca katıldıkları projeler ve yarışmalar, öğrencilerimizin bilimsel yetkinliklerinin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunur.

  • Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimiz, tarihi ve güncel olayları incelerken sürekli değişen yerel ve küresel sorunlarını tanımlar, bu sorunların çözümü için çaba harcarlar. Süreç boyunca bilgiye ulaşmayı ve onu doğru şekilde kullanmayı, "Ne?", "Ne zaman?", "Nerede?", "Niçin?",  "Nasıl?", "Kim?" sorularına yanıt bulmayı öğrenirler. Öğrencilerimizin kültürel mirasa duyarlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, sorun çözebilme becerisine sahip bireyler olmalarında Sosyal Bilgiler dersi önemli rol oynar.

   Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz disiplinlerarası saha çalışmalarıyla, öğrencilerimiz ülkemizin tarihi ve coğrafi zenginliğini keşfederken öğrendiklerini yorumlama şansı yakalar, farklı kültürleri tanır ve dünya görüşlerini zenginleştiren deneyimler yaşarlar.

  • Kodlama ve Bilişim Teknolojileri dersinde, günümüzde her bireyin bir dijital vatandaş olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bilgisayar sistemlerini tanıma, güvenli ve etik sosyal medya kullanımı, doğru bilgiye ulaşma ve ürün oluşturma konuları üzerinde durulur. Algoritma, bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotik kodlama çalışmalarıyla öğrencilerimizin analitik düşünmeleri, problemlere farklı çözümler üretmeleri sağlanır.

   SketchUp, Tinkercad gibi 3D modelleme araçlarıyla üç boyutlu tasarımlar yapan öğrencilerimiz, tasarımlarını 3D yazıcı ile basarak somut bir şekilde görürler. Bu süreçte sadece üç boyutlu düşünme becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda tüketici konumundan üretici konumuna geçerler.

  • Ortaokulumuzda İngilizce öğretimi, öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce Bağımsız Kullanıcı (B1-B2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Bu dönemde Cambridge Assessment International Education tarafından onaylı İngilizce programı ile çocuk edebiyatı eserlerinin incelendiği okuma yazma programı birlikte yürütülür.

   Türk ve yabancı öğretmenlerle yürütülen program; kulüp çalışmaları, ulusal ve uluslararası yarışmalar, konferanslar ve saha çalışmaları ile öğrencilerimize İngilizceyi etkin olarak kullanabilecekleri fırsatlar sunar. Öğrencilerimiz Cambridge Assessment English tarafından hazırlanan sınavlarla dil becerilerini gösteren sertifikaları almaya hak kazanırlar.

  • Ortaokulumuzda yürütülen öğretim programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca, Fransızca veya İspanyolca dilinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini eşit düzeyde geliştirme şansı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı dâhilinde Temel Kullanıcı (A1-A2) seviyesine ulaşması hedeflenen öğrencilerimiz, iletişimsel metoda ve sosyal becerilerin gelişimine uygun modellendirilen derslerimizde proje odaklı eğitimin parçası haline gelirler.

   Yürütülen uluslararası değişim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz, temel dil becerilerini dönemsel projelerde oyun, drama, dans, müzik, resim gibi keyif aldıkları alan ve aktivitelerle birleştirerek ortaya koyma fırsatı bulurlar. Düzenlenen atölye çalışmaları ve yarışmalar sayesinde öğrendikleri dilin kültürünü yakından tanırlar.

  • Ortaokulda Müzik dersinde bireysel enstrüman eğitimine ek olarak müzik teorisi çalışmaları yapılır. İlkokul 4. sınıfta başlayan ve 7. sınıfın sonuna kadar süren bireysel enstrüman eğitimi ile her öğrencimiz seçtiği enstrümanı (piyano, gitar, keman, koro, perküsyon veya yan flüt) rahatlıkla çalacak seviyeye ulaşabilir. Enstrüman çalışmalarına devam etmek isteyen 8. sınıf öğrencilerimiz müzik kulüplerine katılabilirler. 8. sınıfta ayrıca genel müzik kültürü üzerine bir program uygulanır. Bu seviyede öğrencilerimiz operadan halk müziğine, klasik müzikten caza pek çok farklı türü görsel ve işitsel kaynaklardan yararlanarak daha yakından tanırlar.

   Çalışmalarını "Yeni Yıl Konseri"nde, resitallerde ve yetenek gösterisinde solo veya grup olarak sahneleyen öğrencilerimiz, 5. sınıftan itibaren Sezin Filarmoni Orkestrası seçmelerine katılabilirler.

  • Görsel Sanatlar, dersi öğrencilerimizin farklı akademik disiplinler, sanat dalları, teknikler ve akımlar arasında bağ kurarak çok yönlü bir şekilde düşünmelerine ve üretmelerine olanak sağlar. Ortaokulda öğrencilerimiz desen, leke, doku, kompozisyon, yüzey tarama gibi çalışmalar gerçekleştirmenin yanı sıra alçı, ytong, seramik hamuru, tel, ahşap ve atık malzemeler kullanarak çeşitli malzemeleri tanırlar.

   Düzenlenen sanat içerikli geziler ile öğrencilerimizin Türk ve yabancı sanatçıların eserlerini inceleyerek çalışmalarına çağdaş bir yorum katmaları amaçlanır. "Bilim, Kültür ve Sanat Durağı Eskişehir", "Kültürel Mirasa Duyarlılık: İyonya ve Sardes" gibi disiplinlerarası saha çalışmalarına ek olarak modern ve çağdaş sanatın ustalarını yakından tanıdıkları "Renklere Yön Verenler" gerçekleştirilen projelerden birkaçıdır.

  • Ortaokul düzeyinde Beden Eğitimi dersindeki temel amaç, öğrencilerimizin ilkokulda edindikleri temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini farklı spor dallarına ait hazırlayıcı oyunlarda kullanmaları ve geliştirmeleridir. Bu uygulamalar ile öğrencilerimiz sadece dayanıklılık, çabukluk, esneklik, kuvvet, denge ve koordinasyon gibi motor becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda spor etkinliklerine katılarak spor kültürü edinir ve "adil oyun" (fair play) ilkesini özümserler.

   Okulumuzda bu düzeyde:

   • Küçükler kategorisinde 5. ve 6. sınıftan seçilen öğrencilerimizin oluşturduğu basketbol, voleybol ve yüzme,
   • Yıldızlar kategorisinde 7. ve 8. sınıftan seçilen öğrencilerimizin oluşturduğu basketbol, voleybol ve yüzme takımlarımız vardır.
  • Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, atölyeler, sınıf içi çalışmalar, seminerler, sunumlar ve bireysel görüşmeler düzenleyerek öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimini yakından takip eder. Yapılan gözlemler ve disiplinlerarası çalışmalar aracılığıyla her öğrencinin kendini keşfetmesine, güçlü yönlerini ortaya çıkarmasına ve zayıf yönlerini geliştirmesine destek olur. 

   Ortaokul rehberlik çalışmalarında öne çıkan temalardan bazıları ön ergenlik, sosyal medya kullanımı, arkadaşlık ilişkileri ve sınav kaygısıdır. Bu çalışmaların yardımıyla öğrencilerimiz problem çözme becerilerini geliştirir ve sınav kaygısını yönetebilir hale gelirler.


Akademik Çalışmalarımızdan Bir Seçki

Sezinde ulusal ve uluslararası projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında, öğrendiklerini deneyimleyerek kendilerini keşfetmelerinde temel rol oynar.
  •  Ortaokulumuzdaki ulusal projeler ile öğrencilerimizin;
   1. Özgün düşünme yetkinliği kazanmaları,
   2. Merak duyarken sorgulama becerilerini geliştirmeleri,
   3. Problemleri tespit ederek esnek ve dinamik çözümler üretmeleri,
   4. Araştırma becerisi ve malzeme bilgisine sahip olmaları,
   5. Farklı alan ve disiplinleri bir araya getirebilmeleri,
   6. Bireysel becerileriyle takım çalışmalarına uyum gösterebilmeleri,
   7. Üretim kültürünü benimseyerek çalışmalarını farklı niteliklerde prototiplemeleri,
   8. Çalışmalarını arşivleyerek sürdürülebilir bir öğrenme sürecine dönüştürmeleri amaçlanır.

   Bu seviyede güncel ihtiyaçlara göre şekillenen başlıca projelerimiz şunlardır:

   5. Sınıf Öğrencilerimiz
   5. sınıflarımız “Masallar ve Efsanelerle Tarihi Efes Kenti Projesi” kapsamında birinci dönem boyunca pek çok çalışmaya imza atarlar. Projeye Antik Çağ’dan masallar ve efsaneleri inceleyerek başlayan öğrencilerimiz, sonrasında farklı metin türlerinde ürünler oluşturarak okuduklarını içselleştirirler. Ekim ayında ise Efes, Priene ve Sardes antik kentlerinde saha çalışması gerçekleştirirler. Mitolojik kahramanlara şiirler, Antik Çağ’da yaşamış Efes halkına mektuplar yazar ve kendilerine miras kalan değerleri daha iyi kavrama fırsatı bulurlar. Gezi yazısı, masal, tekerleme ve gazete türünde de ürünler oluşturan öğrencilerimiz, projeyi velilerine bir sunumla anlatarak noktalarlar.
    
   6. Sınıf Öğrencilerimiz
   6. sınıf öğrencilerimiz, “İpek Yolu Kültür Yolu Projesi” kapsamında Konya-Kayseri hattında yer alan kervansaray yolunda saha çalışması gerçekleştirirler. Bu süreçte bölgenin tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerini keşfeder, sonrasında ise İpek Yolu teması çerçevesinde birçok etkinlik düzenleyerek öğrendiklerini bir sunuma dönüştürürler.
    
   7. Sınıf Öğrencilerimiz

   7. sınıflarımız "Kentten Köye, Köyden Kente: Edirne Projesi" kapsamında mimarinin, köy ve kent yaşamının etkilerini, ülkemizin renkli demografik kültürünü keşfeder; "Yaşadığım Şehir İstanbul Projesi"nde ise çok yönlü bir bakış açıyla İstanbul’un çeşitli tarihi ve doğal mekânlarında saha çalışmaları yaparlar.

   Tüm Düzeylerde
   Her düzeye yayılan pek çok ileri dönüşüm, tasarım ve STEM çalışmalarıyla öğrencilerimiz algoritmik düşünme becerilerini geliştirir, bilimi ihtiyaçlara yönelik bir çözüm kaynağı olarak benimseyerek yaşam felsefesine dönüştürürler.
  • Ulusal proje çalışmalarında izlediğimiz yaklaşımlar uluslararası çalışmalarımızda da sürdürülür. Bu projeler öğrencilerimizin; 
   1. Uluslararası entelektüel bir bilince sahip olabilmelerine,
   2. Dünya sorunlarını tartışabilmelerine,
   3. Farklı kültür, inanç ve görüşteki bireylerle rahatça iletişim kurabilmelerine,
   4. Akredite edilmiş programlara uyum gösterebilmelerine,
   5. Öğrendikleri yabancı dilleri farklı ortamlarda etkili biçimde kullanabilmelerine,
   6. Çok daha etkin bir dünya vatandaşı olmalarına olanak sağlar.

   Öğrencileriz bu bağlamda yürütülen;

   1. Institut Jaume Vicens Vives Okul Ortaklığı Projesi, Girona ve Barselona Saha Çalışması
   2. Avrupa Birliği hibeli proje çalışmaları (Hollanda, Norveç, İtalya),
   3. Almanya (Stuttgart ve Hannover) Okul Ortaklığı Projeleri,
   4. Japonya Okul Ortaklığı Projesi ve Model Birleşmiş Milletler Konferansları,
   5. Huawei iş birliği ile gerçekleşen “İnovasyon ve Tasarım Projesi”, Hong Kong ve Çin saha çalışması,
   6. Atlanta Destination Imagination Uluslararası Çoklu Tasarım Projeleri,
   7. Fransa Model Birleşmiş Milletler Konferansları,
   8. The School at Columbia University Okul Ortaklığı ve İnovasyon Projeleri gibi çalışmalarla öğrencilerimiz ilham verici pek çok farklı deneyim yaşama fırsatı bulurlar.

Ortaokulda gerçekleştirdiğimiz YBA (Yaşam Becerileri Atölyeleri) çalışmalarında öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinirken kendilerini daha derinden keşfetme imkânı bulurlar. Öğrencilerimiz bu atölye, kulüp ve takımlarda:
 1. Her dönem farklı bir ilgi ve beceri alanını deneyimlerler.
 2. Yetkinliklerini değişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirirler.
 3. Yenilikçi ve disiplinlerötesi bir yaklaşımla kendilerini özgürce ifade ederler.
 4. Organizasyon ve stratejik iletişim becerilerini birlikte kullanırlar.
 5. Bilimsel ve sosyal bir düşünce yapısıyla tasarım odaklı çözüm üretme becerisi kazanırlar.
 6. Mesleki becerilerin bir statü sembolü değil, yaşam kalitesini zenginleştiren bir kariyer senaryosu olduğunun bilincine ulaşırlar.
 7. Evrensel sorunları uluslararası platformlarda tartışma şansı yakalarlar.
 8. Sosyal sorumluluğu yaşam felsefesi olarak benimserler.
 9. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için gerekli koşulların farkına vararak, hem kendileri hem de çevreleri için bu koşulları geliştirme fırsatı bulurlar.
 10. Sanattan ve kişisel farklılıklardan beslenerek yaşamlarını zenginleştirirken toplumsal gelişime katkıda bulunurlar. 

Bu seviyede YBA çalışmaları beş temel başlık altında toplanır:

   1. 2D Animasyon Atölyesi
   2. e2 Genç Mühendisler Atölyesi
   3. Kodu Game Dijital Oyun Geliştirme Atölyesi
   4. Magic Science Atölyesi
   5. Pinoo Robotik Maker Atölyesi
   6. Sezin Math Team Atölyesi
   7. Sezmech Jr. FLL Takımı
   8. Stop Motion Atölyesi
   9. Swift Playground ile Uygulama Tasarımı Atölyesi
   10. Taktik ve Strateji Atölyesi
   1. Dünyayı Değiştiren Devrimler Atölyesi
   2. JMUN Workshop
   3. Masal ve Mitoloji Atölyesi
   4. Miniatürk Atölyesi
   5. Münazara Atölyesi
   6. Osmanlıca Atölyesi
   7. Sihirli Eller İşbaşında Atölyesi
   8. Sürdürülebilir Tasarım ve Dönüşüm Atölyesi
   9. Tamir Okulu Atölyesi
   1. Bebek Dizayn Atölyesi
   2. Filografi Atölyesi
   3. iPad ile Procreate Atölyesi
   4. Karaoke Atölyesi
   5. Mandala Atölyesi
   6. Punch Atölyesi
   7. Radyo Tiyatrosu ve Dublaj Atölyesi
   8. Resim Atölyesi
   9. Şarkı Söylemeyi Öğreniyorum Atölyesi
   10. Seramik Atölyesi
   11. Sokak Oyunları Atölyesi
   12. Taş Boyama Atölyesi
   13. Tiyatro Atölyesi
   14. Ukulele Atölyesi
   15. Yaratıcı İşler Atölyesi
   16. Yontu Atölyesi
     
   1. Basketbol Atölyesi
   2. Doğada Yaşam Atölyesi
   3. Futbol Atölyesi
   4. Masa Tenisi Atölyesi
   5. Paten Atölyesi
   6. Sağlıklı Beslenme Atölyesi
   7. Tai Chi Chuan Workshop
   8. Tırmanış Atölyesi
   9. Unusual Sports and Games Workshop
   10. Voleybol Atölyesi
   11. Yüzme Atölyesi
   1. Booklovers Atölyesi
   2. DIY English Workshop
   3. Dungeons and Dragons Roleplaying Workshop
   4. English Plus-2 Workshop
   5. Fantastik/Bilim Kurgu Film İnceleme Atölyesi
   6. Film Atölyesi
   7. LGS Atölyesi
   8. Model Uçak Atölyesi
   9. Satranç Atölyesi

"Geleceğe nasıl katkıda bulunabilirim?" sorusu üzerine sıklıkla kafa yoran Sezin öğrencileri, okulumuzda bu soruya çeşitli cevaplar bulmak ve başkalarının hayatına dokunmak için pek çok fırsat yakalarlar.

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen öğrencilerimiz, yerel ve küresel sorunların çözümlerine kendi tasarladıkları yöntemlerle katkı sağlarlar. Ürettikleri projeler ile pek çok konuda farkındalık yaratırken ve kazanırken bakış açılarını dönüştüren deneyimler yaşarlar.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin;

 1. Kendi toplumuyla iç içe yaşayan, toplumsal sorunların ve değişimlerin bilincinde olan,
 2. İhtiyaç sahiplerine bağış yapmanın ötesinde ürettikleriyle destekte bulunan,
 3. Ötekileştirmek yerine etkileşime giren, farklılıklardan korkmayan,
 4. Başkalarına destek verirken kendi fırsatlarının ve eksikliklerinin farkına varan,
 5. Organizasyon ve liderlik becerilerine sahip bireyler olmalarında önemli rol oynar.

Ortaokul öğrencilerimiz beş temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:

  • Öğrencilerimiz hem kendi bölgelerindeki hem de Edirne, Kars, Balıkesir ve Kütahya illerindeki kardeş okullarımızda toplumsal hizmet çalışmaları yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. İhtiyaç ve problem tespiti yaparak destek grupları organize ederler.
   2. Köy-kent yaşamındaki farklılıkları deneyimleyerek toplumsal bilinç geliştirir ve kültürel açıdan zenginleşirler.
   3. Eğitim ve öğretim koşullarının gelişimine bizzat yerinde destek verirler.
  • Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 8 farklı sivil toplum kuruluşuyla ortak organizasyonlar ve iş birlikleri gerçekleştirirler. Bu çalışmalarda:

   1. Sivil toplum kuruluşlarının önemi ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla ortak eğitim ve sunumlar düzenlerler.
   2. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında bizzat rol alır veya etkinliklerine katılım gösterirler.
   3. Farklı kurum içi organizasyonlarla sivil toplum kuruluşlarına destek olurlar.
   4. İhtiyaç gruplarına destek amaçlı ürünler hazırlar, tiyatro gösterileri vb. etkinlikler organize ederler.
  • Öğrencilerimiz engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere dezavantajlı gruplarla ilgili kalıplaşmış duygu ve yargıların kırılması, kapsayıcı bir bakış açısının inşası ve yayılması amacıyla etkili çalışmalar yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı engelli gruplarıyla atölyeler, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirirler.  
   2. Düzenli olarak yaptıkları huzurevi ziyaretlerinde yaşlılar için etkinlikler düzenlerler.
   3. Uluslararası ölçekte sosyo-ekonomik sorunlar için kampanyalar organize ederler.
  • Öğrencilerimiz toplumsal eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilinç oluşturmak amacıyla okul içinde ve dışında uluslararası kriterlere uygun sunumlar ve faaliyetler gerçekleştirirler. Her yıl seçtikleri kulüpler ile katıldıkları ulusal ve uluslararası konferanslarda toplumsal eşitliğe dair sorunları tartışma fırsatı bulurlar.
  • Öğrencilerimiz için çevre bilincine sahip olmak, tüm canlıların yaşamlarına değer vermek ve geleceklerine bu bağlamda sahip çıkmak önemli bir yaşam felsefesidir. Bu alanda öğrencilerimiz:

   1. 5 ulusal ve 2 uluslararası sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışmalar yürütürler.
   2. Geri ve ileri dönüşüm projeleriyle üretim kültürünün gelişimine katkıda bulunurlar.
   3. Hayvanların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyalar ve organizasyonlar düzenlerler. 
   4. Her dönem nesli tükenen canlılar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sunumlar ve paneller gerçekleştirirler.

Bahadır Özkan
Okul Müdürü
Pınar Turan
Akademik Müdür Yardımcısı

Hakan Kökcü
İdari Müdür Yardımcısı
Ferhat Turan
İdari Müdür Yardımcısı

Gamze İrem Kurunç
İdari Müdür Yardımcısı


İdari Destek Birimleri
Hilal Bilgi
Veli İletişim Yöneticisi
hilalbilgi@sezin.k12.tr
Dahili No: 213
Aydan Emanet Serttaş
6-7-8. Sınıf Öğrenci İşleri - Veli İletişim Sorumlusu
aydanserttas@sezin.k12.tr
Dahili No: 178
Burcu Ellidokuzoğlu
5. Sınıf Öğrenci İşleri - Veli İletişim Sorumlusu
burcuellidokuzoglu@sezin.k12.tr
Dahili No: 198


 1. Sadece öğretmeninden değil arkadaşlarından da öğrenir.

 2. Test seçenekleri arasına sıkışmadan yaratıcı düşünme imkânına sahiptir.

 3. Sınav kaygısının normal olduğunun bilincindedir ve onu yönetebilir.

 4. Dijital okuryazarlık becerisi gelişmiştir.

 5. İyi bir liderin iyi bir dinleyici olduğunu bilir.

 6. Aynı olaya farklı açılardan bakabilir ve empati kurabilir.

 7. Özgün sosyal sorumluluk projeleri geliştirir.

 8. Farklı kültürleri keşfetmekten hoşlanır.

Liseye hazırlık süreci, öğrencilerimizin akademik becerilerinin tüm ortaokul dönemi boyunca sistematik olarak geliştirilmesine dayanır. Okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analitik düşünme gibi temel becerileri edinen ve kendi öğrenme stilini keşfeden öğrencilerimiz, sınav sistemi değişse bile bu süreci başarılı bir şekilde yönetebilirler.

6. sınıftan itibaren haftalık ölçme-değerlendirme çalışmaları ile her öğrencinin kazanımlarını ve eksikleri analiz edilir, geliştirilmesi gereken yönleri üzerinde birebir çalışılır. Böylece kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilen öğrenci, gerçekçi hedefler koyabilir ve sınav kaygısı ile başa çıkabilir.

8. sınıfta düzenlediğimiz etüt çalışmaları ile öğrencilerimiz dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadan liseye hazırlanabilirler.

Öğrencilerimizin bu süreç boyunca duygusal olarak yıpranmamaları ve sosyal aktivitelere katılımının devamı açısından, yıl boyunca rehberlik ve kulüp çalışmaları ile çok yönlü gelişim desteklenir.

ORTAOKUL
Çok Yönlü
ve Cesur
Ortaokul
01
Eğitim Felsefesi
Öğrencilerimiz fiziksel, entelektüel ve duygusal açıdan hızlı bir dönüşüm geçirdikleri ortaokul dönemi boyunca zorlu ama keyifli bir eğitim programı ile liseye hazırlanıyorlar. Bu süreç içinde sadece akademik değil sosyal ve duygusal açıdan da kendilerini geliştirmeleri ayrı bir önem taşıyor.

Ortaokulumuzda her bireyin farklı şekilde öğrendiğini esas alarak öğrencilerimizin güçlü yönlerini öne çıkarıyor, zayıf yönlerini geliştiriyor ve onlara kendini tanıma imkânı sunuyoruz. Bireysel olarak takip ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz öğrencilerimiz yetkinliklerini ve en etkili şekilde nasıl öğrendiklerini keşfediyorlar. Başka bir deyişle, hayat boyu gereksinim duyacakları "öğrenme becerisi"ni ediniyorlar.

Disiplinlerarası projeler, aktiviteler, etkinlikler ve gezilerle sınıf dışına taşan eğitim programımız, öğrencilerimizi daha çok merak etmeye, araştırmaya, üretmeye ve paylaşmaya teşvik ediyor. Ortaokul öğrencilerimiz özgün ve çok yönlü düşünme, muhakeme etme, bireysel ve kolektif çalışma gibi temel becerilerini geliştirirken zorluklar karşısında direnç göstermeyi ve hata yapmaktan korkmamayı öğreniyorlar. Samimiyet ve güvene dayalı bir ortamda, her biri kendi yolunu çizmek üzere önemli adımlar atıyor.

02
Akademik

Ortaokulumuzda birey ve süreç odaklı eğitim felsefemiz kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrencinin kendi senaryosunu yazmasına imkân tanımasına,
 2. Dersin öğrenme kalitesi ve verimliliğinin artırılarak öğrencinin derste öğrenmesine,
 3. Yaparak, deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, saha çalışmalarıyla kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
 4. Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenerek meslek seçiminde farkındalık edinmesine, sosyal yaşam ve iş yaşamının gerektirdiği evrensel yetkinlikleri kazanmasına,
 5. Akademik kazanımların yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
 6. Ulusal değerlendirme sistemleri değişse bile kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
 7. Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların ders dışı zamanlarda da farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • Ortaokulumuzda Türkçe öğretimi, sözlü ve yazılı dil becerilerinin gelişimine ek olarak metinler arası düşünme, anlama, sorgulama, sentez yapma, değerlendirme ve tartışma gibi zihinsel becerilerin de kazanımını hedefler. Yürütülen çalışmalarla öğrencilerimizin okumayı alışkanlık haline getirmeleri ve entelektüel zevki gelişmiş bireyler olarak olayları farklı açılardan değerlendirmeleri amaçlanır.

   Kitap incelemeleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri, yazar buluşmaları, münazaralar ve yarışmalar ile öğrencilerimiz, Türkçe çalışmalarını diğer disiplinlerle bütünleştirerek kendilerini çok yönlü olarak geliştirirler.

  • Öğrencilerimiz matematiğin düşünme becerilerinin temeli olduğunu bilerek matematiğe özgüvenle yaklaşırlar. Değişik modelleme ve materyallerle zenginleştirilmiş ders ortamında yorum yaparak, farklı bakış açıları geliştirerek ve çözümler üreterek matematiksel düşünme, muhakeme ve sorgulama becerilerini geliştirirler. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş çalışmalar ve etkinlikler aracılığıyla edindikleri bilgileri sentezleyerek kullanır, matematiği ezberlemeden, anlayarak ve yaşayarak öğrenirler.

   Geleneksel olarak düzenlenen Matematik Olimpiyatları, akıl oyunları ve tahmin yarışmaları, oryantiring ve Pi Günü gibi ders dışı etkinlikler öğrencilerimizin matematiği yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlar. Program kapsamında öğrencilerimiz ayrıca Gauss Contest ve AMC (American Mathematics Competitions) gibi uluslararası yarışmalara katılarak bilgi ve becerilerini global düzeyde kullanma fırsatı bulurlar.

  • Fen Bilimleri dersi kapsamında hedefimiz, öğrencilerimizin araştırmayı ve öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirerek bilimi yaratıcı ve ezberden uzak bir şekilde keşfetmeleridir. Deney, gözlem, drama, oyun ve beyin fırtınası gibi incelemeye ve sorgulamaya dayalı yöntemlerle öğrencilerimiz bilimsel araştırma ve veri analizi becerilerini geliştirirler.

   Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği işbirlikçi laboratuvar çalışmalarıyla öğrencilerimiz kazandıkları pratik becerileri günlük yaşamlarına yansıtırlar. Bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin birleştiği STEM çalışmalarına ek olarak yıl boyunca katıldıkları projeler ve yarışmalar, öğrencilerimizin bilimsel yetkinliklerinin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunur.

  • Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimiz, tarihi ve güncel olayları incelerken sürekli değişen yerel ve küresel sorunlarını tanımlar, bu sorunların çözümü için çaba harcarlar. Süreç boyunca bilgiye ulaşmayı ve onu doğru şekilde kullanmayı, "Ne?", "Ne zaman?", "Nerede?", "Niçin?",  "Nasıl?", "Kim?" sorularına yanıt bulmayı öğrenirler. Öğrencilerimizin kültürel mirasa duyarlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, sorun çözebilme becerisine sahip bireyler olmalarında Sosyal Bilgiler dersi önemli rol oynar.

   Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz disiplinlerarası saha çalışmalarıyla, öğrencilerimiz ülkemizin tarihi ve coğrafi zenginliğini keşfederken öğrendiklerini yorumlama şansı yakalar, farklı kültürleri tanır ve dünya görüşlerini zenginleştiren deneyimler yaşarlar.

  • Kodlama ve Bilişim Teknolojileri dersinde, günümüzde her bireyin bir dijital vatandaş olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bilgisayar sistemlerini tanıma, güvenli ve etik sosyal medya kullanımı, doğru bilgiye ulaşma ve ürün oluşturma konuları üzerinde durulur. Algoritma, bilgisayarlı, bilgisayarsız ve robotik kodlama çalışmalarıyla öğrencilerimizin analitik düşünmeleri, problemlere farklı çözümler üretmeleri sağlanır.

   SketchUp, Tinkercad gibi 3D modelleme araçlarıyla üç boyutlu tasarımlar yapan öğrencilerimiz, tasarımlarını 3D yazıcı ile basarak somut bir şekilde görürler. Bu süreçte sadece üç boyutlu düşünme becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda tüketici konumundan üretici konumuna geçerler.

  • Ortaokulumuzda İngilizce öğretimi, öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce Bağımsız Kullanıcı (B1-B2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Bu dönemde Cambridge Assessment International Education tarafından onaylı İngilizce programı ile çocuk edebiyatı eserlerinin incelendiği okuma yazma programı birlikte yürütülür.

   Türk ve yabancı öğretmenlerle yürütülen program; kulüp çalışmaları, ulusal ve uluslararası yarışmalar, konferanslar ve saha çalışmaları ile öğrencilerimize İngilizceyi etkin olarak kullanabilecekleri fırsatlar sunar. Öğrencilerimiz Cambridge Assessment English tarafından hazırlanan sınavlarla dil becerilerini gösteren sertifikaları almaya hak kazanırlar.

  • Ortaokulumuzda yürütülen öğretim programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca, Fransızca veya İspanyolca dilinde dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini eşit düzeyde geliştirme şansı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı dâhilinde Temel Kullanıcı (A1-A2) seviyesine ulaşması hedeflenen öğrencilerimiz, iletişimsel metoda ve sosyal becerilerin gelişimine uygun modellendirilen derslerimizde proje odaklı eğitimin parçası haline gelirler.

   Yürütülen uluslararası değişim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz, temel dil becerilerini dönemsel projelerde oyun, drama, dans, müzik, resim gibi keyif aldıkları alan ve aktivitelerle birleştirerek ortaya koyma fırsatı bulurlar. Düzenlenen atölye çalışmaları ve yarışmalar sayesinde öğrendikleri dilin kültürünü yakından tanırlar.

  • Ortaokulda Müzik dersinde bireysel enstrüman eğitimine ek olarak müzik teorisi çalışmaları yapılır. İlkokul 4. sınıfta başlayan ve 7. sınıfın sonuna kadar süren bireysel enstrüman eğitimi ile her öğrencimiz seçtiği enstrümanı (piyano, gitar, keman, koro, perküsyon veya yan flüt) rahatlıkla çalacak seviyeye ulaşabilir. Enstrüman çalışmalarına devam etmek isteyen 8. sınıf öğrencilerimiz müzik kulüplerine katılabilirler. 8. sınıfta ayrıca genel müzik kültürü üzerine bir program uygulanır. Bu seviyede öğrencilerimiz operadan halk müziğine, klasik müzikten caza pek çok farklı türü görsel ve işitsel kaynaklardan yararlanarak daha yakından tanırlar.

   Çalışmalarını "Yeni Yıl Konseri"nde, resitallerde ve yetenek gösterisinde solo veya grup olarak sahneleyen öğrencilerimiz, 5. sınıftan itibaren Sezin Filarmoni Orkestrası seçmelerine katılabilirler.

  • Görsel Sanatlar, dersi öğrencilerimizin farklı akademik disiplinler, sanat dalları, teknikler ve akımlar arasında bağ kurarak çok yönlü bir şekilde düşünmelerine ve üretmelerine olanak sağlar. Ortaokulda öğrencilerimiz desen, leke, doku, kompozisyon, yüzey tarama gibi çalışmalar gerçekleştirmenin yanı sıra alçı, ytong, seramik hamuru, tel, ahşap ve atık malzemeler kullanarak çeşitli malzemeleri tanırlar.

   Düzenlenen sanat içerikli geziler ile öğrencilerimizin Türk ve yabancı sanatçıların eserlerini inceleyerek çalışmalarına çağdaş bir yorum katmaları amaçlanır. "Bilim, Kültür ve Sanat Durağı Eskişehir", "Kültürel Mirasa Duyarlılık: İyonya ve Sardes" gibi disiplinlerarası saha çalışmalarına ek olarak modern ve çağdaş sanatın ustalarını yakından tanıdıkları "Renklere Yön Verenler" gerçekleştirilen projelerden birkaçıdır.

  • Ortaokul düzeyinde Beden Eğitimi dersindeki temel amaç, öğrencilerimizin ilkokulda edindikleri temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini farklı spor dallarına ait hazırlayıcı oyunlarda kullanmaları ve geliştirmeleridir. Bu uygulamalar ile öğrencilerimiz sadece dayanıklılık, çabukluk, esneklik, kuvvet, denge ve koordinasyon gibi motor becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda spor etkinliklerine katılarak spor kültürü edinir ve "adil oyun" (fair play) ilkesini özümserler.

   Okulumuzda bu düzeyde:

   • Küçükler kategorisinde 5. ve 6. sınıftan seçilen öğrencilerimizin oluşturduğu basketbol, voleybol ve yüzme,
   • Yıldızlar kategorisinde 7. ve 8. sınıftan seçilen öğrencilerimizin oluşturduğu basketbol, voleybol ve yüzme takımlarımız vardır.
  • Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, atölyeler, sınıf içi çalışmalar, seminerler, sunumlar ve bireysel görüşmeler düzenleyerek öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimini yakından takip eder. Yapılan gözlemler ve disiplinlerarası çalışmalar aracılığıyla her öğrencinin kendini keşfetmesine, güçlü yönlerini ortaya çıkarmasına ve zayıf yönlerini geliştirmesine destek olur. 

   Ortaokul rehberlik çalışmalarında öne çıkan temalardan bazıları ön ergenlik, sosyal medya kullanımı, arkadaşlık ilişkileri ve sınav kaygısıdır. Bu çalışmaların yardımıyla öğrencilerimiz problem çözme becerilerini geliştirir ve sınav kaygısını yönetebilir hale gelirler.


Akademik Çalışmalarımızdan Bir Seçki

03
Projeler
Sezinde ulusal ve uluslararası projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında, öğrendiklerini deneyimleyerek kendilerini keşfetmelerinde temel rol oynar.
  •  Ortaokulumuzdaki ulusal projeler ile öğrencilerimizin;
   1. Özgün düşünme yetkinliği kazanmaları,
   2. Merak duyarken sorgulama becerilerini geliştirmeleri,
   3. Problemleri tespit ederek esnek ve dinamik çözümler üretmeleri,
   4. Araştırma becerisi ve malzeme bilgisine sahip olmaları,
   5. Farklı alan ve disiplinleri bir araya getirebilmeleri,
   6. Bireysel becerileriyle takım çalışmalarına uyum gösterebilmeleri,
   7. Üretim kültürünü benimseyerek çalışmalarını farklı niteliklerde prototiplemeleri,
   8. Çalışmalarını arşivleyerek sürdürülebilir bir öğrenme sürecine dönüştürmeleri amaçlanır.

   Bu seviyede güncel ihtiyaçlara göre şekillenen başlıca projelerimiz şunlardır:

   5. Sınıf Öğrencilerimiz
   5. sınıflarımız “Masallar ve Efsanelerle Tarihi Efes Kenti Projesi” kapsamında birinci dönem boyunca pek çok çalışmaya imza atarlar. Projeye Antik Çağ’dan masallar ve efsaneleri inceleyerek başlayan öğrencilerimiz, sonrasında farklı metin türlerinde ürünler oluşturarak okuduklarını içselleştirirler. Ekim ayında ise Efes, Priene ve Sardes antik kentlerinde saha çalışması gerçekleştirirler. Mitolojik kahramanlara şiirler, Antik Çağ’da yaşamış Efes halkına mektuplar yazar ve kendilerine miras kalan değerleri daha iyi kavrama fırsatı bulurlar. Gezi yazısı, masal, tekerleme ve gazete türünde de ürünler oluşturan öğrencilerimiz, projeyi velilerine bir sunumla anlatarak noktalarlar.
    
   6. Sınıf Öğrencilerimiz
   6. sınıf öğrencilerimiz, “İpek Yolu Kültür Yolu Projesi” kapsamında Konya-Kayseri hattında yer alan kervansaray yolunda saha çalışması gerçekleştirirler. Bu süreçte bölgenin tarihi, kültürel ve coğrafi özelliklerini keşfeder, sonrasında ise İpek Yolu teması çerçevesinde birçok etkinlik düzenleyerek öğrendiklerini bir sunuma dönüştürürler.
    
   7. Sınıf Öğrencilerimiz

   7. sınıflarımız "Kentten Köye, Köyden Kente: Edirne Projesi" kapsamında mimarinin, köy ve kent yaşamının etkilerini, ülkemizin renkli demografik kültürünü keşfeder; "Yaşadığım Şehir İstanbul Projesi"nde ise çok yönlü bir bakış açıyla İstanbul’un çeşitli tarihi ve doğal mekânlarında saha çalışmaları yaparlar.

   Tüm Düzeylerde
   Her düzeye yayılan pek çok ileri dönüşüm, tasarım ve STEM çalışmalarıyla öğrencilerimiz algoritmik düşünme becerilerini geliştirir, bilimi ihtiyaçlara yönelik bir çözüm kaynağı olarak benimseyerek yaşam felsefesine dönüştürürler.
  • Ulusal proje çalışmalarında izlediğimiz yaklaşımlar uluslararası çalışmalarımızda da sürdürülür. Bu projeler öğrencilerimizin; 
   1. Uluslararası entelektüel bir bilince sahip olabilmelerine,
   2. Dünya sorunlarını tartışabilmelerine,
   3. Farklı kültür, inanç ve görüşteki bireylerle rahatça iletişim kurabilmelerine,
   4. Akredite edilmiş programlara uyum gösterebilmelerine,
   5. Öğrendikleri yabancı dilleri farklı ortamlarda etkili biçimde kullanabilmelerine,
   6. Çok daha etkin bir dünya vatandaşı olmalarına olanak sağlar.

   Öğrencileriz bu bağlamda yürütülen;

   1. Institut Jaume Vicens Vives Okul Ortaklığı Projesi, Girona ve Barselona Saha Çalışması
   2. Avrupa Birliği hibeli proje çalışmaları (Hollanda, Norveç, İtalya),
   3. Almanya (Stuttgart ve Hannover) Okul Ortaklığı Projeleri,
   4. Japonya Okul Ortaklığı Projesi ve Model Birleşmiş Milletler Konferansları,
   5. Huawei iş birliği ile gerçekleşen “İnovasyon ve Tasarım Projesi”, Hong Kong ve Çin saha çalışması,
   6. Atlanta Destination Imagination Uluslararası Çoklu Tasarım Projeleri,
   7. Fransa Model Birleşmiş Milletler Konferansları,
   8. The School at Columbia University Okul Ortaklığı ve İnovasyon Projeleri gibi çalışmalarla öğrencilerimiz ilham verici pek çok farklı deneyim yaşama fırsatı bulurlar.


04
Ders Dışı Öğrenmeler
Ortaokulda gerçekleştirdiğimiz YBA (Yaşam Becerileri Atölyeleri) çalışmalarında öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinirken kendilerini daha derinden keşfetme imkânı bulurlar. Öğrencilerimiz bu atölye, kulüp ve takımlarda:
 1. Her dönem farklı bir ilgi ve beceri alanını deneyimlerler.
 2. Yetkinliklerini değişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirirler.
 3. Yenilikçi ve disiplinlerötesi bir yaklaşımla kendilerini özgürce ifade ederler.
 4. Organizasyon ve stratejik iletişim becerilerini birlikte kullanırlar.
 5. Bilimsel ve sosyal bir düşünce yapısıyla tasarım odaklı çözüm üretme becerisi kazanırlar.
 6. Mesleki becerilerin bir statü sembolü değil, yaşam kalitesini zenginleştiren bir kariyer senaryosu olduğunun bilincine ulaşırlar.
 7. Evrensel sorunları uluslararası platformlarda tartışma şansı yakalarlar.
 8. Sosyal sorumluluğu yaşam felsefesi olarak benimserler.
 9. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için gerekli koşulların farkına vararak, hem kendileri hem de çevreleri için bu koşulları geliştirme fırsatı bulurlar.
 10. Sanattan ve kişisel farklılıklardan beslenerek yaşamlarını zenginleştirirken toplumsal gelişime katkıda bulunurlar. 

Bu seviyede YBA çalışmaları beş temel başlık altında toplanır:

   1. 2D Animasyon Atölyesi
   2. e2 Genç Mühendisler Atölyesi
   3. Kodu Game Dijital Oyun Geliştirme Atölyesi
   4. Magic Science Atölyesi
   5. Pinoo Robotik Maker Atölyesi
   6. Sezin Math Team Atölyesi
   7. Sezmech Jr. FLL Takımı
   8. Stop Motion Atölyesi
   9. Swift Playground ile Uygulama Tasarımı Atölyesi
   10. Taktik ve Strateji Atölyesi
   1. Dünyayı Değiştiren Devrimler Atölyesi
   2. JMUN Workshop
   3. Masal ve Mitoloji Atölyesi
   4. Miniatürk Atölyesi
   5. Münazara Atölyesi
   6. Osmanlıca Atölyesi
   7. Sihirli Eller İşbaşında Atölyesi
   8. Sürdürülebilir Tasarım ve Dönüşüm Atölyesi
   9. Tamir Okulu Atölyesi
   1. Bebek Dizayn Atölyesi
   2. Filografi Atölyesi
   3. iPad ile Procreate Atölyesi
   4. Karaoke Atölyesi
   5. Mandala Atölyesi
   6. Punch Atölyesi
   7. Radyo Tiyatrosu ve Dublaj Atölyesi
   8. Resim Atölyesi
   9. Şarkı Söylemeyi Öğreniyorum Atölyesi
   10. Seramik Atölyesi
   11. Sokak Oyunları Atölyesi
   12. Taş Boyama Atölyesi
   13. Tiyatro Atölyesi
   14. Ukulele Atölyesi
   15. Yaratıcı İşler Atölyesi
   16. Yontu Atölyesi
     
   1. Basketbol Atölyesi
   2. Doğada Yaşam Atölyesi
   3. Futbol Atölyesi
   4. Masa Tenisi Atölyesi
   5. Paten Atölyesi
   6. Sağlıklı Beslenme Atölyesi
   7. Tai Chi Chuan Workshop
   8. Tırmanış Atölyesi
   9. Unusual Sports and Games Workshop
   10. Voleybol Atölyesi
   11. Yüzme Atölyesi
   1. Booklovers Atölyesi
   2. DIY English Workshop
   3. Dungeons and Dragons Roleplaying Workshop
   4. English Plus-2 Workshop
   5. Fantastik/Bilim Kurgu Film İnceleme Atölyesi
   6. Film Atölyesi
   7. LGS Atölyesi
   8. Model Uçak Atölyesi
   9. Satranç Atölyesi

05
Sosyal Sorumluluk


"Geleceğe nasıl katkıda bulunabilirim?" sorusu üzerine sıklıkla kafa yoran Sezin öğrencileri, okulumuzda bu soruya çeşitli cevaplar bulmak ve başkalarının hayatına dokunmak için pek çok fırsat yakalarlar.

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen öğrencilerimiz, yerel ve küresel sorunların çözümlerine kendi tasarladıkları yöntemlerle katkı sağlarlar. Ürettikleri projeler ile pek çok konuda farkındalık yaratırken ve kazanırken bakış açılarını dönüştüren deneyimler yaşarlar.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin;

 1. Kendi toplumuyla iç içe yaşayan, toplumsal sorunların ve değişimlerin bilincinde olan,
 2. İhtiyaç sahiplerine bağış yapmanın ötesinde ürettikleriyle destekte bulunan,
 3. Ötekileştirmek yerine etkileşime giren, farklılıklardan korkmayan,
 4. Başkalarına destek verirken kendi fırsatlarının ve eksikliklerinin farkına varan,
 5. Organizasyon ve liderlik becerilerine sahip bireyler olmalarında önemli rol oynar.

Ortaokul öğrencilerimiz beş temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:

  • Öğrencilerimiz hem kendi bölgelerindeki hem de Edirne, Kars, Balıkesir ve Kütahya illerindeki kardeş okullarımızda toplumsal hizmet çalışmaları yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. İhtiyaç ve problem tespiti yaparak destek grupları organize ederler.
   2. Köy-kent yaşamındaki farklılıkları deneyimleyerek toplumsal bilinç geliştirir ve kültürel açıdan zenginleşirler.
   3. Eğitim ve öğretim koşullarının gelişimine bizzat yerinde destek verirler.
  • Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 8 farklı sivil toplum kuruluşuyla ortak organizasyonlar ve iş birlikleri gerçekleştirirler. Bu çalışmalarda:

   1. Sivil toplum kuruluşlarının önemi ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla ortak eğitim ve sunumlar düzenlerler.
   2. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında bizzat rol alır veya etkinliklerine katılım gösterirler.
   3. Farklı kurum içi organizasyonlarla sivil toplum kuruluşlarına destek olurlar.
   4. İhtiyaç gruplarına destek amaçlı ürünler hazırlar, tiyatro gösterileri vb. etkinlikler organize ederler.
  • Öğrencilerimiz engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere dezavantajlı gruplarla ilgili kalıplaşmış duygu ve yargıların kırılması, kapsayıcı bir bakış açısının inşası ve yayılması amacıyla etkili çalışmalar yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı engelli gruplarıyla atölyeler, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirirler.  
   2. Düzenli olarak yaptıkları huzurevi ziyaretlerinde yaşlılar için etkinlikler düzenlerler.
   3. Uluslararası ölçekte sosyo-ekonomik sorunlar için kampanyalar organize ederler.
  • Öğrencilerimiz toplumsal eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilinç oluşturmak amacıyla okul içinde ve dışında uluslararası kriterlere uygun sunumlar ve faaliyetler gerçekleştirirler. Her yıl seçtikleri kulüpler ile katıldıkları ulusal ve uluslararası konferanslarda toplumsal eşitliğe dair sorunları tartışma fırsatı bulurlar.
  • Öğrencilerimiz için çevre bilincine sahip olmak, tüm canlıların yaşamlarına değer vermek ve geleceklerine bu bağlamda sahip çıkmak önemli bir yaşam felsefesidir. Bu alanda öğrencilerimiz:

   1. 5 ulusal ve 2 uluslararası sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışmalar yürütürler.
   2. Geri ve ileri dönüşüm projeleriyle üretim kültürünün gelişimine katkıda bulunurlar.
   3. Hayvanların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyalar ve organizasyonlar düzenlerler. 
   4. Her dönem nesli tükenen canlılar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sunumlar ve paneller gerçekleştirirler.

06
Yönetim Kadrosu
Bahadır Özkan
Okul Müdürü
Pınar Turan
Akademik Müdür Yardımcısı
Hakan Kökçü
İdari Müdür Yardımcısı
Ferhat Turan
İdari Müdür Yardımcısı
Gamze İrem Kurunç
İdari Müdür Yardımcısı

İdari Destek Birimleri

Hilal Bilgi
Veli İletişim Yöneticisi
hilalbilgi@sezin.k12.tr
Dahili No: 213
Aydan Emanet Serttaş
6-7-8. Sınıf Öğrenci İşleri - Veli İletişim Sorumlusu
aydanserttas@sezin.k12.tr
Dahili No: 278


Burcu Ellidokuzoğlu
5. Sınıf Öğrenci İşleri - Veli İletişim Sorumlusu
burcuellidokuzoglu@sezin.k12.tr
Dahili No: 198

07
Sezin Ortaokul Öğrencisi
 1. Sadece öğretmeninden değil arkadaşlarından da öğrenir.

 2. Test seçenekleri arasına sıkışmadan yaratıcı düşünme imkânına sahiptir.

 3. Sınav kaygısının normal olduğunun bilincindedir ve onu yönetebilir.

 4. Dijital okuryazarlık becerisi gelişmiştir.

 5. İyi bir liderin iyi bir dinleyici olduğunu bilir.

 6. Aynı olaya farklı açılardan bakabilir ve empati kurabilir.

 7. Özgün sosyal sorumluluk projeleri geliştirir.

 8. Farklı kültürleri keşfetmekten hoşlanır.

08
Liseye Hazırlık
Liseye hazırlık süreci, öğrencilerimizin akademik becerilerinin tüm ortaokul dönemi boyunca sistematik olarak geliştirilmesine dayanır. Okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analitik düşünme gibi temel becerileri edinen ve kendi öğrenme stilini keşfeden öğrencilerimiz, sınav sistemi değişse bile bu süreci başarılı bir şekilde yönetebilirler.

6. sınıftan itibaren haftalık ölçme-değerlendirme çalışmaları ile her öğrencinin kazanımlarını ve eksikleri analiz edilir, geliştirilmesi gereken yönleri üzerinde birebir çalışılır. Böylece kendini tanıyan, güçlü ve zayıf yönlerini bilen öğrenci, gerçekçi hedefler koyabilir ve sınav kaygısı ile başa çıkabilir.

8. sınıfta düzenlediğimiz etüt çalışmaları ile öğrencilerimiz dışarıdan desteğe ihtiyaç duymadan liseye hazırlanabilirler.

Öğrencilerimizin bu süreç boyunca duygusal olarak yıpranmamaları ve sosyal aktivitelere katılımının devamı açısından, yıl boyunca rehberlik ve kulüp çalışmaları ile çok yönlü gelişim desteklenir.

Top