x
TR | EN

Özel Sezin Okulu
Çemberler

Okulumuzu, her Sezinlinin fark yaratabileceği ve bütüne katkı sağlayabileceği bir yer olarak hayal ederiz. Bu sebeple okulumuzda ortak fikir ve hayaller etrafında bir araya gelen kişilerden oluşan bir sistem tasarladık: Çember Sistemi. 

Çember, herkesin birbirini görebildiği, eşitlikçi bir yapıyı temsil eder. Çemberlerde farklı yetkinliklerdeki kişiler bir araya gelir ve ortak bir amaç etrafında çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalarda kararların katılımcılıkla alınmasına, şeffaflıkla paylaşılmasına ve farklı bakış açılarının bir araya gelmesine önem veririz. Çünkü bütünsel dönüşümün yalnızca herkesin sesi ve katkısıyla gerçekleşeceğine inanırız. 
Okulumuzda birbirlerinin çalışmalarını besleyen ve güçlendiren farklı çemberler bulunur. 

 Kök Çember, okulumuzun varlık nedeni doğrultusundaki stratejileri belirler. Stratejilerin hayata geçirilmesi, anlamlandırılması ve değerlendirilmesini sağlar. Süreçlere liderlik ederken ortak çalışma kültürümüzün yaygınlaşması için rol model olur. 

Tohum Çemberi, eğitimin geleceğini en iyi biçimde öngören ve bugünden hayata geçiren bir ekosistem olmak adına yeniliklerin keşfine ve uygulanmasına öncülük eder. Öncü olduğu yenilikleri Sezin paydaşları arasında yaygınlaştırır ve okul kültürünün parçası hâline gelmesini desteklemek için sistemler kurar.

Neden “tohum”? 
Biz geleceğin yeşerdiği toprakların okullar olduğuna inanırız. “Tohum” kelimesi yeniliği, büyümeyi, gelişmeyi ve hayal kurmayı temsil eder. Sezin Okulunda her birey bir tohum olarak görülür, gelişimleri kendi zaman ve yetenekleri yönünde desteklenir. Tohum Çemberi, farklı tohumların birlikte büyüyebileceği o verimli toprağı, yani okulumuzu geleceğe hazırlar ve sürekli dönüşümü destekler. 


Tohum Elçileri
Tohum Elçileri, her yıl okul içerisinde gerçekleşen bir çağrı ile Tohum Çemberi'ne katılım için inisiyatif alan Sezin Okulu paydaşlarıdır. Tohum Çemberi ve Elçileri, çalışmalarını bir bütün hâlinde sürdürürler. 
Elçiler sürece katılımlarıyla başlayarak "Tasarım Odaklı Düşünme", "Etkili Kolaylaştırıcılık" ve "Şiddetsiz İletişim" başlıklarında yetkinlik geliştirme programlarına dâhil olurlar. Geliştirdikleri yetkinliklerle kendilerinden başlayan dönüşümü çevrelerine, Sezin Okuluna ve eğitim ekosistemine taşıyarak stratejik hedefler doğrultusunda etki yaratırlar. 

 

Hizalanma Çemberi, Sezin Okulu müdür yardımcıları, liderleri, Kök Çember ve Tohum Çemberi üyelerinden oluşur. Bu çemberde okulumuzda belirlenen stratejiler, inisiyatifler ve öncelikli konularla ilgili birbirimizi duyar, süreçleri iyileşme önerilerimizle geliştirir ve yaygınlaştırırız. 


Her sene aday öğrencilerimiz ve velilerimizle bir araya geldiğimiz tanışma süreci, Kayıt Çemberi tarafından tasarlanır. Bu çemberle değişen dünya ve ihtiyaçlardan edindiğimiz farkındalıkla okulumuzun geleceğe bakışını aktarmayı, insan yetiştirme felsefemiz ve kültürümüzü anlatacak yeni deneyimler tasarlamayı, topluluğumuzu güçlendirmeyi amaçlarız. 


Sezin çalışanları stratejik hedefler doğrultusunda sorumluluk almak istediklerinde bunu değerlendirir ve gerçekleştirmek için çalışma grupları oluştururuz. Bu gruplar, dahil olmak isteyen herkesin katılımına açıktır. Dönemsel olarak çalışmalarını sürdürür, hedeflerine ulaştıklarında ise kapanırlar. Böylece Sezin çalışanları bireysel motivasyonlarına ve bazen profesyonel şapkalarının dışındaki ilgilerine göre inisiyatif alabilirler. 

İllüstrasyon: İpek Kay


Özel Sezin Okulu
Çemberler
Çember Sistemi
01
Çember Sistemi

 

Okulumuzu, her Sezinlinin fark yaratabileceği ve bütüne katkı sağlayabileceği bir yer olarak hayal ederiz. Bu sebeple okulumuzda ortak fikir ve hayaller etrafında bir araya gelen kişilerden oluşan bir sistem tasarladık: Çember Sistemi. 

Çember, herkesin birbirini görebildiği, eşitlikçi bir yapıyı temsil eder. Çemberlerde farklı yetkinliklerdeki kişiler bir araya gelir ve ortak bir amaç etrafında çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalarda kararların katılımcılıkla alınmasına, şeffaflıkla paylaşılmasına ve farklı bakış açılarının bir araya gelmesine önem veririz. Çünkü bütünsel dönüşümün yalnızca herkesin sesi ve katkısıyla gerçekleşeceğine inanırız. 
Okulumuzda birbirlerinin çalışmalarını besleyen ve güçlendiren farklı çemberler bulunur. 

 

02
Kök Çember

 Kök Çember, okulumuzun varlık nedeni doğrultusundaki stratejileri belirler. Stratejilerin hayata geçirilmesi, anlamlandırılması ve değerlendirilmesini sağlar. Süreçlere liderlik ederken ortak çalışma kültürümüzün yaygınlaşması için rol model olur. 

03
Tohum Çemberi

 

Tohum Çemberi, eğitimin geleceğini en iyi biçimde öngören ve bugünden hayata geçiren bir ekosistem olmak adına yeniliklerin keşfine ve uygulanmasına öncülük eder. Öncü olduğu yenilikleri Sezin paydaşları arasında yaygınlaştırır ve okul kültürünün parçası hâline gelmesini desteklemek için sistemler kurar.

Neden “tohum”? 
Biz geleceğin yeşerdiği toprakların okullar olduğuna inanırız. “Tohum” kelimesi yeniliği, büyümeyi, gelişmeyi ve hayal kurmayı temsil eder. Sezin Okulunda her birey bir tohum olarak görülür, gelişimleri kendi zaman ve yetenekleri yönünde desteklenir. Tohum Çemberi, farklı tohumların birlikte büyüyebileceği o verimli toprağı, yani okulumuzu geleceğe hazırlar ve sürekli dönüşümü destekler. 


Tohum Elçileri
Tohum Elçileri, her yıl okul içerisinde gerçekleşen bir çağrı ile Tohum Çemberi'ne katılım için inisiyatif alan Sezin Okulu paydaşlarıdır. Tohum Çemberi ve Elçileri, çalışmalarını bir bütün hâlinde sürdürürler. 
Elçiler sürece katılımlarıyla başlayarak "Tasarım Odaklı Düşünme", "Etkili Kolaylaştırıcılık" ve "Şiddetsiz İletişim" başlıklarında yetkinlik geliştirme programlarına dâhil olurlar. Geliştirdikleri yetkinliklerle kendilerinden başlayan dönüşümü çevrelerine, Sezin Okuluna ve eğitim ekosistemine taşıyarak stratejik hedefler doğrultusunda etki yaratırlar. 

 

04
Hizalanma Çemberi

 

Hizalanma Çemberi, Sezin Okulu müdür yardımcıları, liderleri, Kök Çember ve Tohum Çemberi üyelerinden oluşur. Bu çemberde okulumuzda belirlenen stratejiler, inisiyatifler ve öncelikli konularla ilgili birbirimizi duyar, süreçleri iyileşme önerilerimizle geliştirir ve yaygınlaştırırız. 


05
Kayıt Çemberi

 

Her sene aday öğrencilerimiz ve velilerimizle bir araya geldiğimiz tanışma süreci, Kayıt Çemberi tarafından tasarlanır. Bu çemberle değişen dünya ve ihtiyaçlardan edindiğimiz farkındalıkla okulumuzun geleceğe bakışını aktarmayı, insan yetiştirme felsefemiz ve kültürümüzü anlatacak yeni deneyimler tasarlamayı, topluluğumuzu güçlendirmeyi amaçlarız. 


06
Çalışma Grupları

 

Sezin çalışanları stratejik hedefler doğrultusunda sorumluluk almak istediklerinde bunu değerlendirir ve gerçekleştirmek için çalışma grupları oluştururuz. Bu gruplar, dahil olmak isteyen herkesin katılımına açıktır. Dönemsel olarak çalışmalarını sürdürür, hedeflerine ulaştıklarında ise kapanırlar. Böylece Sezin çalışanları bireysel motivasyonlarına ve bazen profesyonel şapkalarının dışındaki ilgilerine göre inisiyatif alabilirler. 

İllüstrasyon: İpek Kay


Top