x
TR | EN

Özel Sezin Okulu
Çemberler

Göz Hizası / Rol Esnekliği / Şeffaflık

Okulumuzu, her Sezinlinin fark yaratabileceği, yenilikçi bakış açısıyla dönüşüme öncülük edebileceği bir yer olarak hayal ediyoruz. Dolayısıyla okulu sadece bir çalışma alanı olarak görmüyoruz, burada bir bütün olarak yaşayabilmenin değerini vurgulamak istiyoruz. 

Okulumuzda ortak fikir ve hayal etrafında bir araya gelen kişilerin oluşturacağı çemberlerden oluşan bir sistem tasarladık. Çember, herkesin birbirini görebildiği, döngüsel ve eşitlikçi bir daireyi temsil ediyor. Bambaşka yetkinlikleri olan kişilerin hiyerarşik olmayan yapılarda buluştuları ve herkesin sesinin duyulduğu bir ortam yaratıyoruz. Ulaşmaya çalıştığımız bu dönüşümde, kişilere mesleki yetkinlikleri dışındaki alanlarda yer vermeyi amaçlıyoruz. Çünkü bütünsel dönüşümün yalnızca herkesin sesi ve katkısıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Rol ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlandığı, iş yapma süreçlerinin ortaklık ve şeffaf bir şekilde ilerlediği, süreçlere dair geri bildirim mekanizmalarının etkin olarak işletildiği bu yönetim biçimi tüm topluluk üyelerine kendini eş değerli hissettiriyor ve verimli olma imkânı sağlıyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla okulumuzda farklı hedef ve misyonlarla çalışan dört adet çember bulunuyor. 


Hizalanma Çemberi, okulumuzdaki tüm müdür yardımcıları, K12 liderler, Kök Çember ve Tohum Çemberi üyelerinden oluşur. Okulumuzdaki idari süreçlerin yürütülmesinden, yapısal ve organizasyonel gelişim adımlarını iyileştirmekten sorumlu olan bu çember, sürekli iletişimini asenkron olarak sağlar. İki haftada bir yaptığı buluşmalarda okulumuzun stratejik öncelikleri doğrultusunda atılacak adımları ve güncel ihtiyaçlarla ilgili karar alır, geri bildirim ve bilgi aktarımı sağlar.  
Dört liderimizden oluşan Kök Çember, okulumuzun stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda alınacak kararların kurum kültürüne etkisini değerlendirip karar alma mekanizmalarının daha etkili işlemesini sağlıyor. Çember üyelerinin birbiriyle olan etkili iletişimi ve bilgi akışı sayesinde okul politikasını etkileyecek talepler en iyi ve hızlı şekilde karşılanıyor. 

Tohum Çemberi, 2019 Ağustos ayında okulumuzda başlattığımız organizasyonel tasarım adımlarının bir sonucu olarak kuruldu. Okulumuzda dönüşüme öncülük etmek, farkındalık yaratmak, araştırma kültürünü güçlendirmek ve çember sistemi bakış açısının tüm Sezinliler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamaktan sorumlu bir birim olarak  çalışmalarını yürütüyor. Tohum Çemberi, çalışanlardan aldığı gelişimlerini desteklemeye yönelik içgörülerle tasarlanan eğitim, atölye ve etkinliklerle yenilikçi bakış açısıyla sürdürülebilir iyileştirme ve geliştirme sağlar. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda uygulanan Birlikte Nasıl Çalışırız Atölyeleri, Okulda Empatik İletişim Atölyeleri, Sezinde Bi’ Ara buluşmalarındaki yol göstericiliğiyle okul içinde yenilik arayışı, süreç iyileştirmeleri ve çözüm önerileri geliştirir.

Neden “tohum”? 
Biz, geleceğin yeşerdiği toprakların okullar olduğuna inanıyoruz. “Tohum” kelimesi metafor olarak yeniliği, büyümeyi, gelişmeyi ve hayal kurmayı temsil ediyor. Sezin Okulunda her birey bir tohum olarak görülür ve gelişimleri kendi zaman ve yetenekleri yönünde desteklenir. Tohum Çemberi ise, farklı tohumların birlikte büyüyebileceği o verimli toprağı, yani okulumuzu desteklemek için kurulmuş bir birimdir. 


“Sizin için değil, sizinle birlikte” sloganıyla yola çıkan Tohum Elçileri, çok sesliliğin arttırılması, hedeflerin okul geneline yayılması ve içselleştirilmesi rolünü üstlenen, değişimin bir parçası olan kişilerdir. Farklı K12 seviyelerinde ve branşlarda görev alan Sezinlilerden oluşurlar. Elçiler aynı zamanda, Tohum Çemberi misyonu ve çalışmalarının okul içinde yaygınlaştırılmasından, araştırma kültürüyle biçimlenen yaratıcı projeler geliştirmekten, Sezinlilerden aldıkları çeşitli geri bildirimlerle Tohum Çemberi gelişimine destek olmaktan sorumludur.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla okulumuzda üretmeye, öğrenmeye ve geliştirmeye istekli 11 gönüllü elçimiz bulunur.


Her sene aday öğrencilerimiz ve velilerimizle bir araya geldiğimiz tanışma süreci, Kayıt Çemberi tarafından tasarlanır. Bu çemberle değişen dünya ve ihtiyaçlardan edindiğimiz farkındalıkla okulumuzun geleceğe bakışını aktarmayı, Sezin değerleri, farklılıklarımız, insan yetiştirme felsefemiz ve kültürümüzü şeffaf, özgün ve yaratıcı şekilde anlatacak yeni deneyimler tasarlamayı, iş birliği içinde topluluğumuzu güçlendirmeyi ve K12 düzeyinde açık iletişim kurarak kurumsal kayıt sürecini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 


Yaşayan bir ekosistem olan okulumuzda çalışanlarımızın sorumluluk almak istedikleri bir amaç olduğunda, bu amaçları değerlendirir ve gerçekleştirmek için çalışma grupları oluştururuz. Genel olarak yenilik içeren, iyileştirme öneren veya sorun çözen bu amaçlarla oluşturulan çalışma grupları bir Hizalanma Çemberi üyesinin destekçi rolünü üstlenmesi ile ilerler. Bir ev sahibi liderliğinde işleyen çalışma grupları, yer almaya gönüllü herkesin katılımına açıktır. Böylece çalışanlarımız profesyonel şapkalarının dışında ilgi alanlarına ve bireysel motivasyonlarına göre gruplarda yer alabilir. 

İllüstrasyon: İpek Kay


Özel Sezin Okulu
Çemberler
Çember Sistemi
01
Çember Sistemi

 

Göz Hizası / Rol Esnekliği / Şeffaflık

Okulumuzu, her Sezinlinin fark yaratabileceği, yenilikçi bakış açısıyla dönüşüme öncülük edebileceği bir yer olarak hayal ediyoruz. Dolayısıyla okulu sadece bir çalışma alanı olarak görmüyoruz, burada bir bütün olarak yaşayabilmenin değerini vurgulamak istiyoruz. 

Okulumuzda ortak fikir ve hayal etrafında bir araya gelen kişilerin oluşturacağı çemberlerden oluşan bir sistem tasarladık. Çember, herkesin birbirini görebildiği, döngüsel ve eşitlikçi bir daireyi temsil ediyor. Bambaşka yetkinlikleri olan kişilerin hiyerarşik olmayan yapılarda buluştuları ve herkesin sesinin duyulduğu bir ortam yaratıyoruz. Ulaşmaya çalıştığımız bu dönüşümde, kişilere mesleki yetkinlikleri dışındaki alanlarda yer vermeyi amaçlıyoruz. Çünkü bütünsel dönüşümün yalnızca herkesin sesi ve katkısıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. Rol ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlandığı, iş yapma süreçlerinin ortaklık ve şeffaf bir şekilde ilerlediği, süreçlere dair geri bildirim mekanizmalarının etkin olarak işletildiği bu yönetim biçimi tüm topluluk üyelerine kendini eş değerli hissettiriyor ve verimli olma imkânı sağlıyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla okulumuzda farklı hedef ve misyonlarla çalışan dört adet çember bulunuyor. 


02
Hizalanma Çemberi

 

Hizalanma Çemberi, okulumuzdaki tüm müdür yardımcıları, K12 liderler, Kök Çember ve Tohum Çemberi üyelerinden oluşur. Okulumuzdaki idari süreçlerin yürütülmesinden, yapısal ve organizasyonel gelişim adımlarını iyileştirmekten sorumlu olan bu çember, sürekli iletişimini asenkron olarak sağlar. İki haftada bir yaptığı buluşmalarda okulumuzun stratejik öncelikleri doğrultusunda atılacak adımları ve güncel ihtiyaçlarla ilgili karar alır, geri bildirim ve bilgi aktarımı sağlar.  


03
Kök Çember

 Dört liderimizden oluşan Kök Çember, okulumuzun stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda alınacak kararların kurum kültürüne etkisini değerlendirip karar alma mekanizmalarının daha etkili işlemesini sağlıyor. Çember üyelerinin birbiriyle olan etkili iletişimi ve bilgi akışı sayesinde okul politikasını etkileyecek talepler en iyi ve hızlı şekilde karşılanıyor. 

04
Tohum Çemberi

 

Tohum Çemberi, 2019 Ağustos ayında okulumuzda başlattığımız organizasyonel tasarım adımlarının bir sonucu olarak kuruldu. Okulumuzda dönüşüme öncülük etmek, farkındalık yaratmak, araştırma kültürünü güçlendirmek ve çember sistemi bakış açısının tüm Sezinliler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamaktan sorumlu bir birim olarak  çalışmalarını yürütüyor. Tohum Çemberi, çalışanlardan aldığı gelişimlerini desteklemeye yönelik içgörülerle tasarlanan eğitim, atölye ve etkinliklerle yenilikçi bakış açısıyla sürdürülebilir iyileştirme ve geliştirme sağlar. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda uygulanan Birlikte Nasıl Çalışırız Atölyeleri, Okulda Empatik İletişim Atölyeleri, Sezinde Bi’ Ara buluşmalarındaki yol göstericiliğiyle okul içinde yenilik arayışı, süreç iyileştirmeleri ve çözüm önerileri geliştirir.

Neden “tohum”? 
Biz, geleceğin yeşerdiği toprakların okullar olduğuna inanıyoruz. “Tohum” kelimesi metafor olarak yeniliği, büyümeyi, gelişmeyi ve hayal kurmayı temsil ediyor. Sezin Okulunda her birey bir tohum olarak görülür ve gelişimleri kendi zaman ve yetenekleri yönünde desteklenir. Tohum Çemberi ise, farklı tohumların birlikte büyüyebileceği o verimli toprağı, yani okulumuzu desteklemek için kurulmuş bir birimdir. 


05
Tohum Elçileri

 

“Sizin için değil, sizinle birlikte” sloganıyla yola çıkan Tohum Elçileri, çok sesliliğin arttırılması, hedeflerin okul geneline yayılması ve içselleştirilmesi rolünü üstlenen, değişimin bir parçası olan kişilerdir. Farklı K12 seviyelerinde ve branşlarda görev alan Sezinlilerden oluşurlar. Elçiler aynı zamanda, Tohum Çemberi misyonu ve çalışmalarının okul içinde yaygınlaştırılmasından, araştırma kültürüyle biçimlenen yaratıcı projeler geliştirmekten, Sezinlilerden aldıkları çeşitli geri bildirimlerle Tohum Çemberi gelişimine destek olmaktan sorumludur.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla okulumuzda üretmeye, öğrenmeye ve geliştirmeye istekli 11 gönüllü elçimiz bulunur.


06
Kayıt Çemberi

 

Her sene aday öğrencilerimiz ve velilerimizle bir araya geldiğimiz tanışma süreci, Kayıt Çemberi tarafından tasarlanır. Bu çemberle değişen dünya ve ihtiyaçlardan edindiğimiz farkındalıkla okulumuzun geleceğe bakışını aktarmayı, Sezin değerleri, farklılıklarımız, insan yetiştirme felsefemiz ve kültürümüzü şeffaf, özgün ve yaratıcı şekilde anlatacak yeni deneyimler tasarlamayı, iş birliği içinde topluluğumuzu güçlendirmeyi ve K12 düzeyinde açık iletişim kurarak kurumsal kayıt sürecini geliştirmeyi amaçlıyoruz. 


07
Çalışma Grupları

 

Yaşayan bir ekosistem olan okulumuzda çalışanlarımızın sorumluluk almak istedikleri bir amaç olduğunda, bu amaçları değerlendirir ve gerçekleştirmek için çalışma grupları oluştururuz. Genel olarak yenilik içeren, iyileştirme öneren veya sorun çözen bu amaçlarla oluşturulan çalışma grupları bir Hizalanma Çemberi üyesinin destekçi rolünü üstlenmesi ile ilerler. Bir ev sahibi liderliğinde işleyen çalışma grupları, yer almaya gönüllü herkesin katılımına açıktır. Böylece çalışanlarımız profesyonel şapkalarının dışında ilgi alanlarına ve bireysel motivasyonlarına göre gruplarda yer alabilir. 

İllüstrasyon: İpek Kay


Top