Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
 
VELİ Veli > Neden Sezin?
Neden Sezin?
 
1 - Eğitim Felsefemiz
“Her çocuğun yetenekli olduğu bir alan muhakkak vardır” düşüncesinden hareket eden Sezin’in eğitim felsefesi; öğrencilerinin akademik, sosyal ve sportif alanlardaki yeteneklerini keşfedip geliştirerek onları, bireysel olarak gelebilecekleri en üst seviyeye taşımaktır.

2 - En Köklü Özel Okullardan Biriyiz 
İstanbul’da yarım asrı aşkın süredir eğitim ve öğretime halen devam eden en köklü özel okullardan biridir. 

3 - Tek Kampüse Sahibiz
Sezin, Çekmeköy’de 20.000 metre kareye yayılmış tek bir yerleşkede eğitim vermekte ve eğitim konusunda uzman kurucular tarafından yönetilmektedir. 

4 - Sınıflarımızı Üçer Şube ile Sınırlıyoruz
Olanaklarımızı, okul sayımızı arttırmak için değil, oluşturduğumuz nitelikli ve özgün eğitim-öğretim ortamını geliştirmek amacıyla kullanmakta; bu amaçla sınıflarımızı üçer şubeyle sınırlamaktayız.

5 - Öğrenci Mutluluğu Önceliğimizdir
Öğrencilerimizi bire bir tanıyarak bir aile ortamı sıcaklığı ile kucaklarız. Öğrenci mutluluğunun başarıyı ve özgüveni beraberinde getirdiğini biliyoruz.  

6 - Akademik Kadro/Öğrenci Oranı: 1/6
Öğretmen kadromuzun sayısı, öğretmenlerimizin derse girdikleri saatler dışında, derslere hazırlık, zümre çalışmaları, araştırma ve geliştirme programlarına katılmalarına olanak tanıyacak şekilde belirlenmiştir. Her altı öğrenci için bir öğretmen oranında görev dağılımı yapılmaktadır.

7 - TEOG ve Üniversitelere Giriş Sınavları İçin Hazırlık ve Başarı Analizleri Yapıyoruz   
7 ve 8. sınıflarda, okul saatleri dışında isteyen ve gerek duyan öğrencilerimiz için TEOG sınavlarına destek ve pekiştirme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bu çalışmalarla konular tekrar edilmekte ve tam öğrenme sağlanmaktadır. 6. sınıftan itibaren her hafta yapılan kazanım ölçme sınavları ile öğrencilerimizin eksikleri tespit edilip telafisi sağlanmakta, TEOG ile bire bir örtüşen deneme sınavlarıyla da test alışkanlığı kazandırılmakta ve sınav teknikleri kavratılmaktadır. 
Lisemizde ise müfredat programı ve üniversiteye giriş sınavı hazırlık programı uzman kadromuzun planlamaları doğrultusunda uygulanmaktadır. Üniversite giriş sınavlarının (YGS-LYS) değişmesine bağlı olarak müfredat programımız ve destek çalışmalarımız güncellenmiş ve zenginleştirilmiştir. Yıl boyunca 9.,10.,11. ve 12. sınıflara belirli aralıklarla uygulanan ders başarı sınavlarının ve deneme sınavlarının sonuçları ayrı ayrı değerlendirilerek öğrencilerimizin eksiklikleri belirlenip bu eksiklikler, bireysel özel destek programları ve etüt çalışmalarıyla giderilmektedir. 
Ayrıca 11. ve 12. Sınıflarımızda YGS ve LYS hazırlığı için okul dışında bir programa ihtiyaç bırakmayacak yoğun bir üniversite hazırlık programı derslere ek olarak uygulanmaktadır.

8 - İngilizceyi ve İkinci Yabancı Dili En İyi Seviyede Öğretiyoruz
Sezin’de birer dünya vatandaşı olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz için yabancı dil öğretimi anasınıfından başlamaktadır. Hedefimiz ilk yabancı dil olan İngilizceyi ana dile yakın bir düzeye ulaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için öğrencilerimizin, gelişen dil becerilerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmelerini sağlarız.  Ortaokul ve Lise yıllarında JMUN ve MUN konferanslarında yer alan öğrencilerimiz dil becerilerini özgüvenle kullanarak ders dışı alanlarda da deneyim elde ederler. Sezin’de İngilizce yaşanarak öğrenilen bir dildir. Öğrenilen dilde iyi okur-yazar olmanın ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmanın önemine inanırız. Bu nedenle İngilizce kaynaklarımızın güncel, özgün ve seçkin edebi ürünler olmasına dikkat ederiz.  Sezin mezunu öğrencilerimiz dil becerileri sayesinde gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki üst öğretim kurumlarında eğitim hayatlarına başarılı şekilde devam edebilmektedirler. 
İkinci yabancı dilin artık zorunluluk haline geldiği günümüz dünyasında öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren Almanca, Fransızca ya da İspanyolcadan birisini seçme ve öğrenme olanağına sahiptirler. Lisemizde de devam eden ikinci yabancı dil öğretim programımızda uluslararası geçerliliği olan sertifika programları uygulanmakta ve öğrencilerimiz mezun olduklarında bu dillerin konuşulduğu ülkelerin üniversitelerine de kabul edilmektedirler. 

9 - Sosyal Sorumluluk Projeleri Hazırlıyoruz
Öğrencilerimiz,  kendine, çevresine saygılı, farkındalık düzeyi yüksek, yaratan, sorgulayan, üreten ve geliştiren kişiler olarak çeşitli alanlarda pek çok özel projeler üretmektedirler. Gerçekleşen projelerde süreklilik en önem verdiğimiz konudur. “Nişantepe İlköğretim Okulu”, “Haftada Bir Lira” gibi sosyal sorumluluk projeleri yıllardır düzenli bir şekilde devam etmektedir. 

10 - Eğitim İçin En İyi Fiziksel Olanakları Hazırlıyoruz
Sezin, net 20.000 m2 arazi üzerine kurulu büyük ve tek bir yerleşkeden oluşmaktadır. 16000 m2’si kapalı,  15000 m2’si açık alan olan okulumuzda öğrenci başına düşen metrekare sayısı, yine dünya standartlarına göre yüksek bir oran olan 21m2’dir. 

11 - Profesyonel Gelişime Önem Veriyoruz
Sezin’de düzenlenen eğitim sempozyumlarıyla ve çalıştaylarla (SezinTeach21; Don Buckley ile Tasarım Odaklı Düşünme; Nazlı Azazi ile Hikaye Anlatıcılığı vs) öğretmenlerimizin mesleki eğitimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen uzman eğitmenlerle, hızla değişen eğitim dünyasındaki trendler, yaklaşımlar öğretmenlerimizle tanıştırılıyor. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimize ilham veren, yaratıcı düşünmelerini sağlayan birer eğitimci olmalarını önemsiyoruz.

 
   
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı
Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr