Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
İLKOKUL İlkokul > Uluslararası Projeler
Uluslararası Projeler
Öğrencilerimiz, Özel Sezin İlköğretim Okulunda geçirdikleri yıllar süresince çeşitli uluslararası projelerin üyesi olma fırsatını bulurlar. Bu projeler öğrencilerimize farklı kültürleri tanıma ve farklı bakış açıları geliştirme olanağı verir . Projelerin her biri değişik özellikleriyle dünya vatandaşı olarak yetişmenin önemli bir deneyimini oluşturur.

THE SCHOOL AT COLUMBIA UNIVERSITY VE ÖZEL SEZİN OKULU ORTAK PROJESİ

2010-2011
2010 yılı Ağustos ayında Özel Sezin İlköğretim Okulu ve The School at Columbia University  öğretmenleri ve idarecileri arasında geliştirilen proje, 2010 Ekim ayından itibaren öğrencilerin de dahil edilmesiyle başlamıştır. Projenin ana teması “Yaşadığım Şehir” olarak belirlenmiştir.
 
Öncelikle öğrenciler yaptıkları araştırmaları kendi aralarında paylaşarak Türkiye’deki farklı şehirler, yemekler, yaşam tarzları hakkında yaptıkları projeleri okul panosunda sergilemişlerdir. Daha sonra  10 kişilik gruplara ayrılarak Amerika’lı yaşıtlarına sormak üzere sorular hazırlamışlardır. Bu sorular,  Amerikalı öğrencilerin yaşadığı şehir, gittikleri okul içindeki ve dışındaki hayatları , ilgi alanları, yaptıkları sporlar, kısacası günlük hayatları ve kültürleri ile ilgilidir. İki okulun  6. Sınıf öğrencileri  ortak proje çalışmaları kapsamında video konferans görüşmelerine başlamışlardır. Öncelikle kendilerini tanıtarak başladıkları görüşmelerde öğrencilerin tümü çok hevesli ve istekli bir tutum sergilemişlerdir.
 
Bütün 6.sınıf öğrencilerinin dahil olacağı bu projede amaç,  öğrencilerin uluslararası ilişkiler kurmasının yanı sıra, farklı kültürleri tanıyıp anlamasıdır. Öğrenciler iki kültür arasındaki benzerlik ve farklılıkları da bu proje yardımıyla öğrenerek, kültürlere farklı bir bakış açısı kazanmakta ve “Dünya Vatandaşı” olmanın ne anlama geldiğini öğrenmektedir. Bütün bunların yanında, projeyi öğrendikleri yabancı dilde yürütmeleri, onların İngilizce’yi hem yazılı hem de sözlü olarak kullanmasına olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerin sözlü iletişim kurmalarının yanında , bir sonraki aşamaya geçerek ortak projeler üretmelerini  sağlamak da bir diğer hedefimizdir. Üzerinde konuşulan konuların genişletilerek proje haline getirilmesi, iki ülkenin de  öğrencileri için bir çok yönden çok faydalı olacaktır.
 
Proje skype yoluyla ilerlerken, hazırlanan web sitesinde de öğrenciler fotoğraflarını, çalışmalarını ve duygularını paylaşmaya başlamıştır. (http://www.projectcafe.eu/cafe/)

Öğrenciler, projeyle ilgili olarak  sınıf içinde de çalışmalar yapmış, Amerika’lı yaşıtlarına kartlar hazırlamış  ve adreslerine göndermişlerdir. İlerleyen zamanda, öğrenciler arasında öğretmenlerin kontrolü altında sürdürülecek e-mail yazışmaları da yapılmaya başlanmıştır.

2011-2012
2011-2012 yılında 6.sınıf öğrencileri The School at Columbia University öğrencileri ile ortak çalışmalarına Ekim ayında başlamışlardır. Hazırladıkları “Identity Photo Documentary” projesi ile öğrenciler kendileri hakkında tanıtıcı bir sunum hazırlayarak fotoğraflarıyla zenginleştirmişlerdir. Öğrenci ve öğretmenlerin bilgi alışverişi yapmakciçin ortak kullandıkları Edmodo web sitesinde, hazırladıkları projeleri paylaşarak birbirlerini tanımaya başlamışlardır. Ayrıca bu web sitesinde öğretmenlerinin kontrolünde ortak bir alanda genel sohbetlerini İngilizce olarak sürdürmektedirler. Bu çalışmaların ilerleyen zamanlarda skype konferansları şeklinde devam ettirilmesi planlanmıştır.


COMENIUS PROGRAMI HAKKINDA
Comenius Programı, okul öncesinden liseye kadar bütün seviyelerde yürütülen, okul eğitimi ile bağlantılı olan herkesin dâhil olduğu okul ortaklı proje çalışmalarıdır.
Avrupa Birliği Hayat boyu Öğrenme Programı’nın bir parçası olan Comenius Çalışmaları, öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, işbirliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini amaçlamaktadır.  

SEZİN’DE COMENIUS PROGRAMI (2011-2013) (Görüntülemek İçin Tıklayın)DESTINATION IMAGINATION (DI)

Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan Destination Imagination, ABD’nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede uygulanmaktadır. Destination Imagination takımları yaratıcı çözüm geliştirme sürecini ve kullanacakları araçları öğrenir, seçtikleri takım yarışması dalında çözümlerini geliştirir ve doğaçlama becerilerini geliştirmek amacıyla anlık projeler üzerinde çalışırlar.

Destination Imagination genel olarak öğrencilere takım çalışması, problem çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefler. Bu hedefler doğrultusunda takımlar 1 yıl boyunca anlık ve takım görevlerine hazırlanır ve yerel olarak düzenlenen turnuvalarda okullarını temsil eder. Yerel turnuvalarda birincilik alan takımlar ABD’nin Knoxville, Tennesse Eyaleti’nde her yıl düzenlenen Global Finals yarışmalarına katılmaya hak kazanırlar.

Her takımda 4-7 kişi ortalama 10 hafta tiyatro, mimari, doğaçlama, bilim veya teknik odaklı bir takım yarışması üzerinde çalışır ve bir çözüm hazırlar. Anlık yarışmalar da takımlara hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararı uygulamayı öğretir. DI gençlere hayatları boyunca kullanacakları becerileri güvenli bir ortamda ve eğlenceli bir şekilde kazandırır. Program, takım yarışma konuları ve program materyallerinin dağıtılması ile birlikte eylülde başlar. Şubat ve mart aylarında yerel turnuvalar yapılır. Dünya finalleri ise her yıl mayısın son haftasında Amerika’da gerçekleştirilir.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world!” “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Bilgi sınırlıdır. Hayal gücü dünyayı çevreler!”
Albert Einstein

SEZİN’DE DESTINATION IMAGINATION (Görüntülemek İçin Tıklayın)


JMUN (JUNIOR MODEL UNITED NATIONS) 

Birleşmiş Milletler Modeli (MUN), New York’taki Birleşmiş Milletler çalışmalarının öğrenciler düzeyinde gerçekleştirilen bir model uygulamasıdır. Bu organizasyon öğrenciler tarafından düzenlenir ve yürütülür. Öğrenciler, oluşturulan komitelerde belirli bir ülkenin temsilcisi olarak yer alarak hazırlıklarını yapar. Konferanslar sırasında dünyada var olan gerçek problemler hakkında çok yönlü araştırmalar gerçekleştirir, komitede birlikte yer aldığı ortaklarıyla gerçek çözümler üzerine lobi faaliyetlerinde bulunurlar.

JMUN(Junior Model United Nations), ilköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin yer aldığı bir çalışmadır. MUN çalışmalarının benzeri bir formatta gerçekleşir. MUN organizasyonuna yeni dahil olan öğrenciler için düzenlenmiş, yüksek enerjili ve sıcak bir ortamda münazaraların yapıldığı bir oturumdur.

Konferanslarda her takım, komitelerindeki arkadaşlarıyla birlikte çalışarak temsil ettikleri ülkenin önemli problemlerini araştırır, bu problemleri çözmek için öneriler sunar ve İngilizce tartışmalar yapar. Komite çalışmalarında sunulan fikirlerin oylanarak çoğunluğun kararının benimsenmesi demokrasi bilincinin de yerleşmesini sağlamaya hizmet eder.

JMUN’in hedefleri:
  • Öğrencilerin dünya sorunları konusundaki farkındalığını arttırmak
  • Topluluk önünde konuşma becerisini geliştirmek
  • Problem çözme becerisini geliştirmek
  • Tartışma/Müzakere becerisini geliştirmek
  • Araştırma becerisini geliştirmek
  • Yazılı ifade becerisini geliştirmek
SEZİN'DE JMUN (Görüntülemek İçin Tıklayın)


MYSCHOOLS NETWORK 

My Schools Network, öğrenciler tarafından eğitim amaçlı kullanılan bir iletişim ağıdır. Farklı ülkeler ve kültürlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmayı ve kültürler arası yakınlaşmayı sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sadece internet üzerinden yazışmayla sınırlı değildir. Öğrenciler farklı proje konularıyla bilgi ve kültür alışverişinde bulunmaktadırlar. Tüm katılımcı öğrencilerin sistem üzerinden yaptıkları oylama sonucunda kazanan öğrenci belirlenmekte ve ödüllendirilmektedir.

SEZİN’DE MYSCHOOLS NETWORK (Görüntülemek için Tıklayın)GAUSS CONTEST
Gauss Contest, Kanada’da bulunan University of Waterloo bünyesindeki “The Center of Education in Mathematics and Computing (CEMC)” tarafından düzenlenen uluslararası bir matematik yarışmasıdır. Yarışma 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere yöneliktir.

Öğrencilerimiz, matematik alanında bilgilerini pekiştirmek, İngilizceyi etkin bir şekilde kullanmak ve farklı ülkelerdeki yaşıtları ile uluslararası bir ortamda kendilerini değerlendirebilmek amacıyla ilk kez 2010-2011 eğitim-öğretim yılında bu yarışmaya katılmış ve o bu tarihten itibaren her sene katılmaya devam etmektedir. Yarışmaya en az 10 öğrenci ile katılım şartı bulunmaktadır.

Üniversitenin web sayfasında ücretsiz olarak çeşitli kaynaklara ulaşılabildiği gibi, satın alınabilen kaynaklar da bulunmaktadır. Okulumuzun kendi kaynakları, sipariş edilen kaynaklar ve web sayfası üzerinde sunulan kaynaklar kullanılarak öğrenciler bu yarışmaya hazırlanmaktadırlar.

SEZİN’DE GAUSS CONTEST (Görüntülemek İçin Tıklayın)

9.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması
IX. Uluslar arası  Bilim Temelleri Bilgi Yarışması Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Polonya, Tacikistan ve Almanya milli eğitim müdürlüklerinin  uzmanları ve okul öğretmenleri tarafından yapılan uluslar arası bir yarışmadır. Bu Yarışma   Matematik, Biyoloji, Coğrafya, İngilizce, Almanca,   Türkçe dallarında  yapılmaktadır. Yarışma, eğitimsel ve yarışsal odaklıdır.
Yarışmanın genel hedefleri öğrencilerin yaratıcılık yeteneklerini ve bilim araştırma faaliyetlerine ilgisini ortaya çıkartmak ve geliştirmek ve kültürlerarası iletişim alanını geliştirmek ve zenginleştirmektir.
Birinci etap yarışmaları her ülke katılımcısının okulunun bünyesinde sınav olarak yapılacaktır.
İkinci etap yarışmaları komisyonun belirleyeceği bir ilde yüz yüze yapılacak ve finalde madalya kazanan öğrenci  Şampiyon  Ligasına kayıt edilecek ve milli takım içinde her sene yapılan  «Lider »  uluslararası turnuvasına katılma   hakkı  kazanacaktır
Sezin'de 9. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması (Görüntülemek İçin Tıklayın)

10.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması
17.12.2013 tarihinde başlayıp 10.01.2014 tarihinde biten 1. etap yarışmalarına 5, 6, 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz matematik, Türkçe ve İngilizce dallarından sınava katılmışlardır. 
Yarışmanın birinci etabına 5. sınıflardan 26 öğrencimiz, 6. sınıflardan 23 öğrencimiz, 7. sınıflardan 20 ve 8. sınıflardan 42 öğrencimiz katılmıştır. Yarışmaya katılan 5. sınıf öğrencilerimizden 8 , 6. sınıf öğrencilerimizden 12 ,  7 sınıf öğrencilerimizden 14 ve , 8 sınıf öğrencilerimizden 35 öğrencimiz  en az bir daldan olmak üzere ikinci etapta yarışmaya hak kazanmıştır.

 

 

 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr