Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
İLKOKUL İlkokul > Rehberlik > Rehberlik Çalışmaları
Rehberlik Çalışmaları
Oryantasyon Çalışmaları: 
Okulumuza yeni gelen ve birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilerimizle grup aidiyetlerini sağlamak adına küçük grup çalışması yapılır. Okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyiş bölümlerini tanıma süreçleri izlenerek ihtiyaç halinde destek verilir.

Bireysel Psikolojik Danışma Süreci: 

Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, potansiyel ve yeteneklerinin farkına varmalarına, karşılaştıkları akademik-sosyal ve duygusal problemlerin çözümüne yardımcı olunur. Bu süreçte bireysel düzeyde danışma yürütülür. Bireyin kendini algılayış ve ilişki kurma biçimlerinden hareketle problemlerini çözmesi, işlevsel ve gerçekçi kararlar alması hedeflenir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine destek amacıyla ihtiyaç dahilinde “Dikkat Geliştirme Seti” ile çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda öğrencilerin, işitsel ve görsel dikkatlerinin geliştirilmesi, ayrımlaştırma, eşleştirme, benzerlik-farklılık, bağlantı kurma, karşılaştırma ve de matematiksel becerilerinin desteklenmesi amaçlanır ve buna yönelik etkinlikler yapılır. Öğrencilerle güvene dayalı bir ilişki oluşturulabilmesi açısından, çalışmalarda gönüllülük ve edinilmiş bilginin gizliliğine (mahremiyetine) değer verilir.

Grup Rehberliği Çalışmaları: 

Öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırmak, toplumsal hayata uyum becerilerini geliştirme ve hayata hazırlanma süreçlerini desteklemek için ilkokul sınıflarında yaş düzeylerine uygun ve birbirini tamamlayan süreli sınıf çalışmaları gerçekleştirilir.
Veli Görüşmeleri: 
Öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerinin takibinde veli iletişimi son derece önemlidir. Bu nedenle  1. Sınıf düzeyinden itibaren tüm öğrencilerimizi tanıma ve değerlendirme amacıyla her veli okula davet edilerek sınıf öğretmeni ile birlikte görüşülür.

SINIF ÇALIŞMALARI
• 1. Sınıflar: Öğretim yılı boyunca her hafta rehber öğretmenin ve sınıf öğretmeninin dönüşümlü gerçekleştirdiği rehberlik derslerinde “Okuluma Alışıyorum” programı ile öğrencilerin okulu tanımaları ve okuldaki sorumluluklarını öğrenmeleri hedeflenirken “Doğru Tuvalet Kullanımı” eğitimi ile tuvalette uymaları gereken temizlik kuralları öğretilir. “Öfkemle Başa Çıkabilirim” eğitimi ile öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini tanımaları ve uygun şekilde ifade edebilmeleri, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaları sağlanırken arkadaş edinebilme ve sürdürebilme, işbirliği ve dayanışma bilinci içerisinde sorumluluk alabilme becerileri desteklenir. “Sihirli Kelimelerim” etkinliği ile öğrencilerin nezaket sözcüklerini kullanarak sosyal yaşam kurallarına uyum becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılırken, “Bedenimi Tanıyorum ve Koruyorum” etkinliği ile cinsiyet farkını anlamaları ve vücutlarını tanımaları sağlanır. Ayrıca öğrencilerin bilişsel ve psikomotor gelişimlerini takip amaçlı izleme ve destekleme çalışmaları gerçekleştirilir. “Sorumluluklarım” etkinliği ile bu yaş çocuklarına kazandırılması gereken temel alışkanlıklar ve görevler konusunda öğrenciler yönlendirilir.

• 2. Sınıflar, Sosyal Yaşam Kuralları Eğitimi  (20 Hafta): Toplumsal görgü ve nezaket kurallarına uygun davranmalarını beklediğimiz öğrencilerimize, hazırladığımız eğitim programı ve okulda yaptığımız uygulamalarla bu konudaki temel becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Selamlaşma, teşekkür etme, özür dileme, sofra adabı, hediyeleşme gibi nezaket ve görgü kurallarının öğretildiği programda evrensel değerler ve genel kültüre dayalı bilgiler de eğlenceli oyunlar bilmece-bulmacalarla öğretilmektedir. İlköğretimin ilk yılları yaşamla ilgili temel becerilerin kazanıldığı yaşlardır. Bu nedenle her yıl ikinci sınıf seviyesinde tüm öğrencilerimiz  “Sosyal Yaşam Kuralları” eğitimini almaktadır.  

• 3. Sınıflar, Duygularımı Keşfediyorum, Kendimi Tanıyorum Programı (9 Hafta): Bu çalışma ile öğrencilerin sözel ve sözel olmayan yollarla ifade edilen temel duyguları tanımaları, bu duygulara uygun tepkiler vermeleri hedeflenir. Çalışma içeriğinde, duygulanıma uygun geribildirimde bulunma, olumsuz duyguları tanıma ve doğru ifade edebilmeye yönelik etkinlikler bulunur. Ayrıca bu eğitim programı yaşayabilecekleri arkadaşlık sorunlarını çözme becerilerini geliştirecek çeşitli  uygulamaları da içermektedir. “Dikkat Çalışmaları” etkinliğinde ise, odaklanmalarının ve dikkat sürelerinin geliştirilmesi amaçlanır.

• 4. Sınıflar, Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Programı  (20 Hafta): 4. sınıflarımızda uyguladığımız bu çalışma, çatışma çözümü ile ilgili bir eğitim programıdır. Çalışmamızla öğrencilerimizin arkadaşlık, saygı, işbirliği ve barış gibi değerleri kazanmaları hedeflenir. Yapılan etkinliklerle empati kurabilme, duyguları yönetme ve ifade edebilme, iletişim kurma ve işbirliği yapabilme, anlaşmazlıkları tanımlama, problem çözebilme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Program sınıf içi oyunlar, tartışmalar, yazılı ve görsel çeşitli materyaller ve drama gösterileri kullanılarak uygulanmaktadır. Ayrıca öfke kontrolü, akran baskısı, sorumluluk ve eğitsel başarıyı arttırma konularında da ek çalışmalar yapılmaktadır.
 Programın sınıf içi uygulamaları   oyunlar, tartışmalar ve drama gösterileri şeklinde yapılmaktadır. Bunlarla birlikte ikinci dönemde orta okula geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli oryantasyon çalışmaları, sınıflar arası outdoor etkinlikleri yapılmaktadır.
 
 
 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr