Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
İLKOKUL İlkokul > Eğitim Felsefesi
Eğitim Felsefesi
Okulumuz, 1963 yılında Sabahat Sezin tarafından kurulmuştur. Sonraki yıllarda Sezin ailesinin eğitim konusunda uzman yeni kuşak kurucuları bayrağı devralmış, okulumuzu başlangıç ideallerinden ve ilkelerinden sapmadan daha da büyüterek başarıyla günümüze taşımışlardır. 

Sezin İlköğretim Okulunda eğitim ve öğretim, sağlam pedagojik ilkeler üzerine kurulmuştur. Bilimsel, yalın, tutarlı, güvenilir, yaşamla ilişkili, değişimle bağlantılı Sezin eğitim modeli, asıl gücünü, her öğrenciyle tek tek ilgilenilmesinden ve öğrenciye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamasından almaktadır. 

Kendi kişisel başarısını yakalayan çocuklar
Bu gücü uygulanır kılan strateji, öğrenci ve şube sayısını belli bir sınırda tutan “önce insan” stratejisidir. Sezin İlköğretim Okulunda Ana Sınıfından başlayarak her sınıf düzeyinde sadece üç şube bulunmaktadır. 

Derinlemesine tanınabilen ve yeterince ilgi görebilen her çocuk kendini geliştirir ve kendi kişisel başarısını yakalar. 

Sezin eğitim modelinde akademik başarı, öğrenme ortamının doğal bir sonucudur. 

Akademik başarı, öğrencilerin mutlulukları ve kişilik gelişimleri korunarak elde edilen sağlıklı, doğal ve gerçek bir başarıdır. 

Sezin İlköğretim Okulunda eğitim anlayışımızı şöyle özetleyebiliriz: “Değişen dünyadır. Aslolan ise insandır. Ancak insanı tanıyan ve insanının bütününü eğitmeye önem veren eğitim modelleri hızla değişen dünya için güçlü kanatlara sahip, cesur ve donanımlı insan yetiştirebilir”.
 
 
O, Sezin öğrencisidir... 
  • Yenilenmeyi gelişmenin gereği sayan, değişimi yakından izleyen bir yaklaşımla yetişmiş,
  • Matematiksel düşünme becerisini, sanatsal becerileri, bilimsel öğretileri, değerler eğitimini, hayatla ilişkilendirerek edinmiş,
  • Sevgi, saygı, hoşgörü, uzlaşma ve paylaşmayı içselleştirmiş,
  • Atatürkçü çizgide,
  • Geleneklerine ve kültürel mirasına sahip çıkan,
  • Araştırmacı, sorgulayan, sorumluluk sahibi, çevreye ve insana saygılı,
  • Dünyanın her yerinde başarılı olabilecek değerlere ve deneyimlere sahip.
        
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr