Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
ANA SINIFI Ana Sınıfı > Rehberlik
Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi öğrencilerimizin okula kabul sürecinden itibaren okula uyum süreçlerini, genel, sosyal, duygusal ve bilişsel özelliklerini tanımaya ve izlemeye yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun becerilerinin gelişimi ve duygusal anlamda ilköğretime hazırlanmaları hedeflenir.

Okul öncesi eğitiminde öğrencilerimizin yaş dönemlerine uygun gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik verilir. Çalışmalar, ileriki eğitim/öğretim dönemlerinde yaşları ve kişisel özellikleri nedeniyle yaşamaları muhtemel sorunların öngörülüp önlem almak ve destek sağlamak amacıyla da yürütülür. Bu çerçevede çalışmalara, velilerimiz ve okul sistemindeki diğer paydaşlar da dâhil edilir.

Ana Sınıfı Rehberlik Servisinin Yaptığı Çalışmalar:

1) Öğrenci Tanıma

Öğrenci tanıma süreci okula kabul çalışmalarıyla başlar. Adaylar, yaş dönemi özellikleri göz önüne alınarak hem bireysel hem de grup içinde değerlendirilir. Bu şekilde öğrenci adayının becerileri ve ihtiyaçları gözlemlenir, grup dağılımlarında dikkat edilecek özellikleri belirlenir.

Kayıt aşamasında velilerimize, “Rehberlik Formu” verilir. Bu formda velilerimizden, öğrenciye ait özel bilgileri (sağlık, büyüme, aile ilişkileri vb.) ve geçmiş okul yaşantısı hakkında görüşlerini paylaşması istenir. Bu form, okul açıldıktan en geç 2 hafta sonra Rehberlik Servisi’nin eline ulaşır ve öğrenciyle ilgili gözlemler bu bilgiler de dikkate alınarak devam eder.

Bununla beraber öğrencilerimizin sınıf ve oyun ortamlarında gözlemlenerek ve velilerimizle düzenli görüşmeler yapılarak gelişimleri izlenir.

2) Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Okul öncesi eğitimin genel hedefleri doğrultusunda, öğrencilerle önceden belirlenmiş sınıf çalışmaları, ayda bir defa olmak üzere sorumlu psikolojik danışman tarafından gerçekleştirilir. Çalışmalar öğrencilerin yaş dönemine uygun olarak ve onların anlayabileceği bir dilde gerçekleştirilir. Sınıf çalışmalarında temel amaç öğrencilerin sosyal duygusal olgunluk düzeylerini arttırmak ve temel toplumsal becerileri kazandırmaktır.

Bunun yanında sorumlu sınıf öğretmenlerine ve ebeveynlere hem genel gözlem ve değerlendirmeler doğrultusunda hem de ihtiyaçlarına yönelik eğitsel ve psikolojik danışmanlık desteği sağlanır. Bir üst sınıfa geçmeden önce, öğrencilerin okul olgunlukları değerlendirilir. Veli ile öğrencinin bilişsel, sosyal ve duygusal becerileri ve ihtiyaçları paylaşılır, bu konularda destek verilir.

3) Veli İletişim Çalışmaları

Rehberlik Servisi, okul – aile işbirliğinin çocuğun gelişimi üzerindeki önemine inanır ve bu doğrultuda veli ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterir. Veliler ile çocuğun gelişim değerlendirmelerinin yanında, sorun alanlarına ilişkin de bireysel danışmanlık ve destek çalışmaları gerçekleştirilir. Sene içinde belirlenmiş konularda en az dört oturum süren küçük grup çalışmaları yapılır ve velilerimiz ile genel sorun alanlarına ilişkin paylaşım gerçekleştirilir. Küçük grup çalışmaları rehberlik servinin velilere sunduğu bir yardım ve danışmanlık hizmetinden çok, veliler arası iletişim ve etkileşimi arttıran bir çalışmadır. Benzer konularda ortak yaşantılara sahip ebeveynlerin bir araya gelmesini sağlayan ve ortak sorun alanlarına ilişkin farklı bakış açıları, farklı çözüm yöntemleri bulmayı kolaylaştıran bir süreç olarak ele alınır ve planlanır.

Tüm bunlara ek olarak, okul rehberlik servisi veya okul dışından davet edilen uzmanlar tarafından, velilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, seminer çalışmaları düzenlenir.

 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr