Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
ANA SINIFI Ana Sınıfı > Eğitim > Eğitim Hedeflerimiz
Eğitim Hedeflerimiz
• Fiziksel yeterlilik ve kendine güven duygusu…
Öz bakım becerilerini kendisi karşılayan çocuk “yapabiliyorum” düşüncesiyle kendine güvenecektir. Bu nedenle fiziksel bağımsızlık ve yeterliliğin kazandırılması bizler için çok önemlidir. Kendi başına beslenme, temizlik, tuvalet, giyinip soyunma vb. gereksinimlerini karşılayan çocuk; kalem, boya, makas vb. araç gereçleri de amacına uygun olarak kullanacaktır.

İlgi ve yeteneklerin ortaya çıktığı bu özel ve önemli dönemde çocuklarımızı doğru yönlendirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Çocuklarımızı çok iyi gözlemlemek ve tanımak, onlardan beklentilerimizin sınırları konusunda da bizi yönlendirecektir. 

• Elverişli öğrenme ortamları…
Oyun bir uyumdur. (Jean Piaget)
Okul öncesi dönemdeki çocuğun öğrenmesi farklı şekillerde ve farklı ortamlarda gerçekleşebilir. Özellikle oyun, öğrenme için en elverişli ortamdır. Oyun sırasında arkadaşları ile iletişim halinde olan çocuk ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak için düşünür, arkadaşları ile tartışır, isteklerini dile getirir, arkadaşının isteklerini dinler ve sonuca ulaşır.

• Anadil, düşünce ve duygu gelişimi…
Dil gelişimi zihin gelişimi ile de paralel giden bir süreçtir. Anadilini doğru ve düzgün konuşan çocuk kendini ifade etmekte, olay ve durumları tanımlamakta, anlatılanları anlamak, anladıklarını aktarmak konusunda başarılı ve rahattır. Bu durum, çocuğun bilişsel gelişimini olduğu kadar, duygusal ve sosyal gelişimini de etkileyen bir süreçtir. Çocuğun kendine olan güveninin gelişmesinde de büyük rol oynayan bir unsurdur. Bu unsurları göz önünde bulunduran Özel Sezin Ana Sınıfları “anadil” eğitimine özel bir önem vermektedir. Günlük sohbet etkinlikleri, hikâye oluşturma, anlatma ve dinleme çalışmaları vb. etkinliklerle zenginleştirilen anadil eğitimi programda geniş bir yer kaplar.
 
Bu amaçla yapılan çalışmalardan birisi de “Bu Kitabı Çok Sevdik” adıyla hazırladığımız kitap çalışmasıdır. Çocuk Edebiyatının değerli yazarlarının eserlerinden seçilerek programa alınan kitaplar eğitim dönemi boyunca öğrencilere “her güne iki sayfa” başlığı altında okunur. Kitabın bitiminde de çocuklardan kitaptan anladıklarını anlatmaları istenir. Daha sonra çocukların anlattıkları bir kitapçıkta toplanarak yine çocukların yaptıkları resimlerle zenginleştirilir. 

Anadili çalışmaları sırasında yapılan etkinliklerden başka bir örnek de “Haftanın Kelimesi” çalışmasıdır. Çocuklara unutulmakta olan kelimelerden örnekler verilerek anlamları açıklanarak, günlük yaşamda kullanmaları konusunda telkinde bulunulur. Örnek: Muhakkak, tasvir, zamane, ebedi vb.

• Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirilmesi Sağlanır
Ana sınıfında yabancı dil eğitimi İngilizce olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz için öncelikli hedefimiz yabancı dil öğrenimine ilgi uyandırmak ve bu alandaki meraklarını arttırmaktır. 

Ana sınıfımızda dinleme ve konuşma ağırlıklı bir program yürütülmektedir. İngilizce okuma ve yazma çalışması yapılmaz. Kullanılan kitaplar, posterler ve diğer yazılı materyaller sayesinde çocuklarımız okuma ve yazmaya ön hazırlık sürecini bu seviyede yaşarlar. Öğrencilerimizin İngilizceyi etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla sınıf içinde ve dışında farklı etkinlikler düzenlenmekte ve her öğrencimizin bu çalışmalarda aktif olarak yer alması sağlanmaktadır.  

• Duyarlılık 
Sezin anaokulunda öğrencilerimizin insan ve hayvan haklarına duyarlı bireyler olarak yetişmesi için çeşitli etkinlikler ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bizim için her şeyden önce doğa korumalı, hayvanların doğal ortamlarında iyi koşullarda yaşamaları sağlanmalıdır. Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılarak ‘’eğlence aracı ‘’haline getirilmesine karşı çıkıyoruz. Bunun için yunus parklarına, sirklere ve hayvanat bahçelerine gitmiyoruz!

Uzun mesafelerden olumsuz koşullarda getirilerek mağazalarda satılan kedi, köpek, kuş vb. hayvanları satın almak yerine bir arkadaşımızın köpeğinin ya da kedisinin yavrusunu almayı ya da sokak hayvanlarının yavrularını alıp bakmayı tercih ediyoruz.

• Matematik çalışmaları
Eğitim yaşamımızın korkulu rüyası olan matematik Sezin Ana Sınıfında sevilen bir etkinliktir. Öğrencilerimiz sayı sembollerini tanıma, basit toplama ve çıkarma işlemlerini eğlenerek öğrenirler.

• Genel kültür çalışmaları
Çalışmalarımızdan örnekler;
 Güneş tutulması 
 Mitoloji kahramanları
 Ünlü besteciler
 Çalgılar dünyasına yolculuk
 Türkiye’nin En’leri

• Sezin Ana Sınıfında Neler Yok?
Ana sınıflarımızda okuma yazma eğitimi vermiyoruz. Görsel okuma çalışmaları ve çizgi çalışmaları ile çocuklarımızı okumaya hazır hale getiriyoruz.
Ne erken, ne geç tam zamanında!
Okul olgunluğu ve hazır oluşluk kavramından hareketle çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini ketleyerek sadece bilişsel gelişimine yönelik çalışmalar yapmayı benimsemiyoruz.
Ana sınıfımızda bilgisayar eğitimi vermiyoruz. Her yerde bilgisayar olduğu gerçeğinden yola çıkarak bilgisayar eğitimine ana sınıfında değil 1. sınıfta başlamayı tercih ediyoruz.
Sezin ana sınıfları “Yaşam boyu eğitim” ilkesine inanarak öğrenmeye ilgi ve merakın sürekliliğini sağlamayı hedefler.
         

 
 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr